deburring tools
HOME » Produkty » Pogłębiacze i gratowniki

Pogłębiacze i gratowniki

Otwory przecinające się, wloty i wyloty otworów są skutecznie i w pełni automatycznie gratowane lub fazowane

Dla jakości obrabianego przedmiotu – szczególnie w przypadku stykających lub przecinających się otworów – to właśnie gratowanie wylotów otworów staje się coraz ważniejsze. Dotyczy to np. kanałków chłodzących w nowoczesnych silnikach o wysokiej mocy, gdzie optymalny przepływ tymi kanałkami zależy również od perfekcyjnego usunięcia zadziorów. Jednak bardzo precyzyjne gratowanie i załamywanie ostrych krawędzi jest coraz częściej wymagane w blokach zaworowych, dźwigniach sterujących, obudowach obrotowych, elementach napędowych, dyszach wtryskowych lub cylindrach hamulcowych. Podczas gdy gratowanie wlotów otworów nie stanowi problemu, to gratowanie przecinających się otworów jest w wielu przypadkach złożonym procesem, który często musi być wykonywany ręcznie w sposób czasochłonny i kosztowny. Dlatego znajduje tutaj zastosowanie najnowszy hit – rozwiertak gratujący EWR 500.

Dzięki dużej liczbie narzędzi gratujących firma Gühring oferuje szeroką gamę możliwości rozwiązań do kompleksowego usuwania zadziorów. Dla produkcji oznacza to nie tylko znaczne oszczędności czasu i kosztów, ale przede wszystkim wyższą jakość i niezawodność procesu. Dodatkowo możliwe jest opracowanie wg sugestii klienta i wykonanie przez Gühring’a specjalnego frezu do usuwania zadziorów na wlotach otworów.

Gratowanie za pomocą EWR 500

W przypadku gratowania konwencjonalnymi rozwiertakami usuwane zadziory pozostają przez pewien czas pomiędzy narzędziem a ścianką otworu. To niestety niekorzystnie wpływa na wynik obróbki.

Dzięki nowemu rozwiertakowi gratującemu EWR 500 zadziory są skutecznie oddzielane. Na skutek naporu chłodziwa szczelina pomiędzy rozwiertakiem a ścianką otworu jest zablokowana, co pozwala na pełne odcięcie zadziorów u nasady. Rozwiertak ten znajduje zastosowanie również do obróbki pasowanych otworów, gdyż ścianka obrobionego otworu pozostaje nieuszkodzona. Położenie i liczba wylotów kanałków chłodzących dopasowywana jest wg zadania obróbczego. Przez wszystkie wyloty kanałków chłodzących zapewnione jest stałe ciśnienie chłodziwa. Zapobiega to spadkowi ciśnienia w obszarze przecinania się otworów.

  •  Jakość powierzchni gratowanego otworu pozostaje niezmieniona.
  • Krótkie czasy obróbcze, gdyż poza miejscem przecięcia się otworów można stosować szybki ruch narzędzia
  • Elastyczny zakres średnic
deburring tool reamer EWR 500
deburring tool reamer EWR 100

Gratowanie za pomocą EWR 100 G

Maszynowe gratowanie wlotów i wylotów otworów za pomocą rozprężnego gratownika EW 100 G jest prostą i tanią alternatywą dla dotychczasowych ręcznych obróbek wykańczających. Przy czym stosuje się jedno narzędzie do wszystkich czynności obróbczych.

  • Uniwersalne zastosowanie na różnych obrabiarkach, frezarkach, tokarkach czy robotach
  • Mostkowanie średnicy Ø 0,25 mm umożliwia zastosowanie gratownika rozprężnego w otworach z odpowiednio dużymi tolerancjami.
  • Gratownik rozprężny EW 100 G usuwa zadziory maszynowo w jednym zamocowaniu.

Czas pomocniczy dla obróbki przedmiotów zarówno z przecinającymi się otworami, jak i z wieloma lukami, powodującymi obróbkę przerywaną.

deburring tools catalogue

Narzędzia do gratowania

Otwory krzyżowe, otwory wlotowe i wylotowe

HR 500 GT deburring reamers

HR 500

Wysokowydajne rozwiertaki

complete catalogue range of reamers, countersink bits, deburring tools

Kompletny zakres

rozwiertaki, pogłębiacze, narzędzia odgratowujące

Wiertła

Zaawansowana technologia wiercenia

Rozwiertaki

Perfekcyjne rozwiercanie we wszystkich średnicah

Tool Management

Więcej niż zarządzanie narzędziami