deburring tools
HOME » Produkty » Záhlbníky

Záhlbníky a nástroje na odstraňovanie ostrín

Rýchle, čisté a plnoautomatizované odstraňovanie ostrín a zahlbovanie aj prerušovaných otvorov

Na strojové koncové obrábanie vstupných a výstupných miest otvorov či výstupov priečnych otvorov ponúka značka Gühring rozsiahly štandardný program nástrojov na odstraňovanie výronkov, v rámci toho aj celosvetovo prvý VHM výstružník na strojové odstraňovanie výronkov na vstupných a výstupných miestach, produkt EWR 100 G. Namiesto časovo a nákladovo náročnej ručnej práce sa strojovým odstraňovaním výronkov skracuje obrábanie formou plnoautomatizovaného pracovného procesu. Ďalšou veľkým úspechom je nástroj EWR 500, ktorý dokáže z priečnych otvorov odstrániť výronky až po ich dno.

Z hľadiska kvality obrobku – zvlášť pri stretávajúcich a prelínajúcich sa otvoroch – získava práve odstraňovanie výronkov na výstupnom mieste stále väčší význam. To platí napríklad pre kanály mazacích médií v moderných vysokovýkonných motoroch, pri ktorých optimálny prietok závisí aj od dokonalého odstránenia výronkov z výstupného miesta. Vysokopresné odstraňovanie výronkov so zrážaním hrán sa však čoraz viac vyžaduje aj v prípade ventilových blokov, riadiacich ramien, rotačných telies, pohonných prvkov, vstrekovacích trysiek alebo brzdových valcov. Zatiaľ čo odstraňovanie výronkov vstupných miest otvorov nie je žiadnym problémom, odstraňovanie výronkov v prípade priečnych otvorov je v mnohých prípadoch náročným pracovným krokom, ktorý sa musí často vykonávať ručne a je časovo a nákladovo náročný. Tu nájde svoje uplatnenie náš najnovší produkt, výstružník na odstraňovanie výronkov EWR 500.

Vďaka množstvu nástrojov na odstraňovanie výronkov ponúka spol. Gühring medzičasom najrôznejšie možnosti riešenia rôznorodých požiadaviek na strojové odstraňovanie výronkov. Pre výrobu to znamená nielen značnú úsporu času a nákladov, ale predovšetkým aj vyššiu kvalitu a procesnú bezpečnosť. Navyše sú na odstraňovanie výronkov na vstupných miestach k dispozícii aj frézy na odstraňovanie výronkov vo vyhotoveniach špecifických pre zákazníka.

Špirálové HSS/HSCo záhlbníky SpyroTec pre univerzálne použitie pre takmer všetky typy materiálov. Zníženie posuvových síl až o 60% a radiálnych síl o 50%

Na stiahnutie/odkazy

General Catalogue
Deburring Tools Catalogue
High performance reamers HR 500
Twisted HSS and HSCO countersink
Twisted HSS and HSCO countersink

YouTube

Otvorením príspevku súhlasíte s ochranou údajov spoločnosti YouTube.
Dozvedieť sa viac

Načítať mapu

Odstraňovanie ostrín pomocou EWR 500

Pri odstraňovaní výronkov konvenčnými výstružníkmi sa ostriny medzi nástrojom a stenou otvoru často iba preskupujú z jedného miesta na druhé. To značne zhoršuje výsledok obrábania.

Pomocou nového výstružníka na odstraňovanie výronkov EWR 500 možno ostriny procesne bezpečne odstrihnúť. Pritláčaním chladiacim tlakom sa uzatvára medzera medzi výstružníkom a stenou otvoru. Pritláčanie umožňuje čisté orezávanie ostrín priamo na mieste. Výstružník na odstraňovanie výronkov sa môže použiť aj v prípade uložení, keďže sa stena otvoru nepoškodí. Umiestnenie a počet výstupných vŕtaných otvorov sa nastavuje podľa danej obrábacej úlohy. Viacerými výstupnými otvormi chladiaceho média sa zaručuje neustály prítlačný tlak. Tým sa zabraňuje úbytku tlaku v oblasti priečnych otvorov.

  • Kvalita povrchu vystruženého otvoru zostáva zachovaná
  • krátke procesné časy, keďže možno mimo priečnych otvorov pracovať takmer v zrýchlenom režime
  • flexibilná oblasť priemerov
deburring tool reamer EWR 500
deburring tool reamer EWR 100

Odstraňovanie ostrín pomocou EWR 100 G

Strojové odstraňovanie výronkov na výstupných a vstupných miestach pomocou vidlice na odstraňovanie výronkov EW 100 G je jednoduchou a cenovo výhodnou alternatívou k doterajšiemu nákladnému dodatočnému ručnému obrábaniu. Pritom možno použiť jediný nástroj na vykonanie všetkých pracovných krokov.

  • Univerzálne použiteľné na obrábacích strojoch, frézach a sústruhoch či robotoch
  • Premostenie Ø veľkosti 0,25 mm umožňuje použitie vidlice na odstraňovanie výronkov v otvoroch s príslušne veľkými toleranciami
  • Vidlica na odstraňovanie výronkov EW 100 G strojovo odstraňuje výronky v upnutí obrobku, resp.

Vedľajší čas na obrábanie obrobkov s priečnymi otvormi, ako aj obrobkov s viacnásobne prerušovaným rezom

Vŕtacie nástroje

Vybrúsená technológia vrtákov

Vystružovacie nástroje

Perfektné vystružovanie vo všetkých priemeroch

Správa nástrojov

Viac ako iba nástroj