HOME » Odvetvia » Prevádzka a údržba (MRO)

Prevádzka a údržba (MRO)

Podpora pri správe C výrobkov

Odvetvie prevádzky a údržby, resp. MRO (údržba, opravy a operácie), zahŕňa všetky služby súvisiace s údržbou, servisom a prevádzkou zariadení, prístrojov alebo aj kompletných priemyselných kanálov. Často pritom v prípade používaných výrobkov ide o C výrobky.

Odvetvie MRO pritom profituje z najrozsiahlejšieho programu štandardných nástrojov spol. Gühring na trhu. S 90 000 výrobkami z oblasti vŕtania, frézovania, závitovania a vystružovania dokážeme zaručiť pokrytie potreby nástrojov na údržbu. Pritom naši zákazníci profitujú z presvedčivého pomeru ceny a výkonu, okamžitej dostupnosti a ústretových služieb zákazníkom v trvaní celej doby používania. Pre oblasť MRO sú mimoriadne zaujímavé naše programy produktov SuperLine a Powertap.

Okrem dodávania štandardných nástrojov patrí aj logistická správa nástrojov značky Gühring k službám, ktoré nájdu uplatnenie v oblasti MRO. Gühring za zákazníka preberie nákup najbežnejších C dielov a k tomu mu ponúkne kompletnú logistickú správu nástrojov vrátane hardvéru vo forme individualizovaných systémov výdaja nástrojov. Celkový servis značky Gühring v prípade systémov výdaja nástrojov pritom zahŕňa skladovú kontrolu, objednávku, nákup, kontrolu stavu zásob a vybavenie nástrojmi. Gühring zabezpečuje optimálne a na mieru šité riešenie pre C diely v súlade s požiadavkami zákazníka. To zahŕňa nielen organizáciu C výrobkov. Spoločnosť Gühring na seba preberá všetky logistické služby od obstarávania, poskytovania a zabezpečenia kvality cez dodávku náhradných dielov až po poradenstvo.

Pre zákazníka to znamená zoskupenie dodávateľov C dielov, zjednodušenie procesov, vyššiu mieru transparentnosti obstarávacieho reťazca a maximálnu bezpečnosť dodávok.

Na stiahnutie/odkazy

PowerTap – Universal Taps
PowerMill – Universal Milling Cutters
Tool Management
 

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Frézovacie nástroje

Takmer nekonečná trvanlivosť

Vŕtacie nástroje

Vybrúsená technológia vrtákov

Správa nástrojov

Viac ako iba nástroj