HOME » Odvetvia

Pooled industry knowledge

Well-developed tooling solutions for rapidly developing industries

We secure a sustainable economic efficiency thanks to our wide industry presence. Guhring is not only future-proof represented in key accounts in the automotive and aviation industry or mechanical engineering. We react to market requirements may it be electromobility or energy technology changes. Thus we meet the differentiation to the markets with a differentiation to our products and our know how.

Letecký priemysel

Najvyššia požiadavka na nástroj a proces

Prevádzka a údržba (MRO)

Podpora pri správe C výrobkov

Výroba nástrojov a foriem

Výkon a procesná bezpečnosť kráľovskej triedy

Automobilový priemysel

Komplexné konštrukčné diely, nové materiály

Energetické technológie

Hospodárne obrábanie technológií budúcnosti

Elektrotechnický priemysel

Od elektrifikácie až po priemysel moderných technológií

Strojárstvo

Od návrhu až po sériovú výrobu

Optika a jemná mechanika

Extrémne malé. Extrémne precízne.