HOME » Odvetvia

Prepojené znalosti z odvetvia

Rozšírené nástrojové riešenia pre rýchlo sa rozvíjajúce odvetvia

Trvalo udržateľnú hospodárnosť zabezpečujeme naším rozsiahlym zastúpením v branži. Spoločnosť Gühring je zastúpená bezpečne z hľadiska budúcnosti nielen v kľúčových oblastiach, akými je automobilový a letecký priemysel, alebo strojárstvo. Reagujeme na požiadavky trhu, či už ide o elektromobilitu, alebo zmeny v oblasti energetických technológií. Týmto spôsobom dosahujeme zhodu pri diverzifikácií trhu, diverzifikáciou našich produktov a nášho know-how.

Letecký priemysel

Najvyššia požiadavka na nástroj a proces

Prevádzka a údržba (MRO)

Podpora pri správe C výrobkov

Výroba nástrojov a foriem

Výkon a procesná bezpečnosť kráľovskej triedy

Automobilový priemysel

Komplexné konštrukčné diely, nové materiály

Energetické technológie

Hospodárne obrábanie technológií budúcnosti

Elektrotechnický priemysel

Od elektrifikácie až po priemysel moderných technológií

Strojárstvo

Od návrhu až po sériovú výrobu

Optika a jemná mechanika

Extrémne malé. Extrémne precízne.