HOME » Odvetvia » Optika a jemná mechanika

Optika a jemná mechanika

Extrémne malé. Extrémne precízne.

Miniaturizácia komponentov v mnohých priemyselných odvetviach ako elektrotechnike, zdravotníckej technike či strojárstve si vyžaduje aplikácie, ktoré sa po dlhý čas zdali byť nemysliteľné. O čo viac sa komponenty zmenšujú, o to vyššie sú požiadavky na precíznosť, presnosť opakovania a hospodárnosť procesu. Zvlášť v mikroobrábaní panujú enormné nároky. Nároky, ktoré spol. Gühring dokáže splniť vďaka svojmu novému produktovému programu mikroobrábania.

Pri frézovaní s malými priemermi nástroja je veľkým problémom odpor nástroja. Vysoké požiadavky mikroobrábania si vyžadujú elimináciu, resp. zmenšenie rozmerových odchýlok spôsobených odporom nástroja. Nato je potrebné, aby nástroje na mikrofrézovanie mimoriadne dobre rezali a boli ostré. Vysoká kvalita spekaného karbidu, prísne tolerancie a záruka procesne bezpečného chladenia sú nevyhnutné už v prípade polovýrobkov.

Okrem toho je ústrednou zložkou mikrotechnológie obrábanie vŕtaním. Program mikrovrtákov značky Gühring ponúka okrem štandardných mikrovrtákov aj špeciálne nástroje podľa požiadaviek zákazníka, a to pre mikrovrtáky HSS-E-PM aj VHM. Z dôvodu nárastu procesov miniaturizácie, predovšetkým v oblastiach telekomunikácií a IT, sú takéto používateľsky ústretové a skladované vrtáky vyžadované čoraz viac. Oproti konkurenčným procesom, ako je laserové vŕtanie, boduje mikroobrábanie svojou jednoduchšou integráciou do výroby a hospodárnosťou.

Aj v prípade výroby závitov a vystružovania v mikrooblasti nepostačuje na dosiahnutie uspokojivého výsledku jednoduchá miniaturizácia nástrojov. Ide tu o umožnenie sériovej výroby elektronických komponentov, ako aj tovarov jemnej mechaniky a optiky. Preto sú pritom nevyhnutné procesná bezpečnosť a trvalosť reznej hrany, ktoré zabraňujú nepotrebným výmenám nástrojov a zabezpečujú hospodárnu výrobu v mikrooblasti.

Tieto podmienky si vyžadujú výrobné technológie prispôsobené produktu. Tieto nároky dokážu naše nástroje spĺňať aj v mikrooblasti, a to vďaka špeciálnemu know-how spoločnosti Gühring týkajúceho sa výroby nástrojov a kvality brúsenia. Základnými prvkami sú pritom okrem iného spekaný karbid vlastnej výroby Gühring, geometria rezných hrán a povrchová úprava.

Na stiahnutie/odkazy

For the smallest of holes: RT 100 T
 

YouTube

Otvorením príspevku súhlasíte s ochranou údajov spoločnosti YouTube.
Dozvedieť sa viac

Načítať mapu

Reťazec tvorby hodnôt

Všetko z jednej ruky

Automobilový priemysel

Komplexné konštrukčné diely, nové materiály

Spoločnosť

Od priekopníka vrtákov až po dodávateľa komplexných riešení