Home » Produkty » Vŕtacie nástroje

Vrták – vŕtacie nástroje

Vybrúsená technológia vrtákov

Spoločnosť Gühring vyrobila svoj prvý vrták z rýchloreznej ocele v roku 1898 a odvtedy zostala verná svojim pôvodným výrobným procesom. Naša rozmanitá ponuka vŕtacích nástrojov nemá na trhu konkurenciu. Program produktov siaha od mikrovrtákov Ø 0,05 až po špeciálne riešenia s Ø 180 mm a od rýchloreznej ocele až po vrtáky zo spekaného karbidu alebo polykryštalický diamant.

Stanovujeme štandardy do budúcnosti

S viac ako 600 patentami na celom svete je spol. Gühring významným priekopníkom inovácií v oblasti obrábania kovov. Neustále výkonnejšie materiály a komplexné komponenty si pritom vyžadujú neustále efektívnejšie nástroje, ktoré dokážu spĺňať extrémne požiadavky obrábania.

YouTube

Otvorením príspevku súhlasíte s ochranou údajov spoločnosti YouTube.
Dozvedieť sa viac

Načítať mapu

Aké vrtáky sú k dispozícii?

Spoločnosť Gühring vyrobila svoj prvý vrták z rýchloreznej ocele v roku 1898 a odvtedy zostala verná svojim pôvodným výrobným procesom. Naša rozmanitá ponuka vŕtacích nástrojov nemá na trhu konkurenciu. Program výrobkov v oblasti vŕtacích nástrojov pozostáva z nasledujúcich typov vrtákov:

 • vrtáky z rýchloreznej ocele a spekaného karbidu,
 • stupňové vrtáky, vrtáky na opravu závitov, záhlbníky a kužeľové záhlbníky,
 • strediace vrtáky/NC vrtáky
 • mikrovrtáky s priemerom až do 0,05 mm,
 • vrtáky na hlboké diery až do 80 × D,
 • vŕtacie systémy s vymeniteľnými doštičkami.

Nájdenie správneho vrtáka do kovu: Podľa čoho nájdem vrták do kovu?

Vrtáky do kovu sú špirálové vrtáky a čiastočne sa označujú aj ako skrutkovicové drážkové vrtáky. Predná strana vrtáka je kužeľovitá a má dva ostré rezné hrany. Charakteristickým prvkom vrtákov do kovu je ostrý hrot, ktorý ľahko vŕta v kove. V násade za ním sa nachádza špirálová drážka, ktorá sa stará o odvádzanie triesok.

Ktoré vrtáky sú vhodné na nehrdzavejúcu oceľ?

Na obrábanie tuhých materiálov, ako je nehrdzavejúca oceľ, sa používajú vrtáky zo spekaného karbidu alebo rýchloreznej ocele typu VA. Spoločnosť Gühring tu ponúka špecialistu na materiály: Vrták zo spekaného karbidu RT 100 VA s vrcholovým uhlom 140° a stúpaním 30°. Na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí sa používajú nástroje s prispôsobenou geometriou, ktoré znižujú vznik teploty a tiež v týchto materiáloch vytvárajú krátke triesky. Na dosiahnutie najlepších výsledkov by sa mali používať vrtáky zo spekaného karbidu s povrchovou úpravou z tvrdého materiálu.

Ktorý vrták je vhodný na tvrdenú oceľ?

Tvrdená oceľ je oceľ, ktorá sa zahrieva na teplotu od 750 °C do 1050 °C s cieľom zvýšiť mechanickú odolnosť. Tu sa odporúča použitie vrtáka zo spekaného karbidu s vrstvou Signum, ako je vrták Ratio RT 100 HF značky Gühring.

Mikroštruktúra povlaku Signum sa vyznačuje extrémne jemnými nanokryštálmi TiAlN, ktoré sú integrované do sklovej, vysokoteplotnej kremínovej nitridovej matice. Z toho vyplýva vysoká tvrdosť.

Brúsenie vrtáka

Súčasťou procesu výroby vrtákov je aj brúsenie rezných hrán. Mikroskopická štruktúra reznej hrany určuje, či je rezná hrana pod mikroskopom ostrá (vyštrbená) alebo zaoblená. Pri vrtákoch vysokej kvality sa zabraňuje vysokej drsnosti rezných hrán a zvyšuje sa tak ich stabilita a kvalita povrchu. Postupy prípravy rezných hrán sú napríklad: Mokré pieskovanie, mikroskopické tryskanie, vlečné brúsenie a kefovanie robotom.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o vŕtaní a vŕtacích nástrojoch značky Gühring?

V Akadémii Gühring vám poskytujeme rozsiahle poznatky zo sveta obrábania kovov.
Online prednášky a cvičenia sú prakticky a interaktívne pripravené a možno ich použiť online 24 hodín denne.

Špirálové vrtáky

Čo sú špirálové vrtáky?

Špirálový vrták je všeobecný pojem pre rôzne druhy vrtákov, ako sú vrtáky, do kovu, vrtáky do plastu, vrtáky do dreva, univerzálne vrtáky, ako aj vrtáky do muriva a vrtáky do betónu. Všetky vrtáky majú spoločné označenie: Špirálovité drážky na odvádzanie triesok, ktoré za svoj názov vďačia vrtákom. V závislosti od tvrdosti obrábaného materiálu sa používajú rozličné vrtáky. Tieto sa dajú rozdeliť na tri typy vrtákov.

Typ N Typ H Typ W
 • je vhodný na bežné materiály, ako je liatina
 • vďaka svojmu uhlu skrutkovice cca 30° je rezací klin typu N všestranne použiteľný
 • vrcholový uhol tohto typu je 118°
 • na tvrdé a krehké materiály, ako bronz
 • uhol skrutkovice typu H je asi 15°, čo vytvára veľký drážkový uhol s menej ostrou, ale veľmi stabilnou reznou hranou
 • Vrtáky typu H majú tiež vrcholový uhol 118°
 • sa používa na mäkké materiály, ako je hliník
 • vďaka uhlu skrutkovice cca 40° sa vytvára malý uhol rezného klina – tým vzniká ostrá, ale v porovnaní nestabilná rezná hrana.
 • vrcholový uhol je 130°

Aké sú výhody špirálového vrtáka?

Tvar vrtáka prináša niekoľko výhod: Vodiace fazety zabezpečujú dobré vedenie vrtáka, čo mu dodáva dodatočnú stabilitu. Vďaka priaznivému uhlu rezného klina sa vrták ľahko centruje. Odvádzanie triesok prebieha pri špirálovom vrtáku automaticky a čiastočne je podporované prívodom chladiaceho média pomocou vnútorných chladiacich kanálov. Okrem toho sa môže vrták niekoľkokrát prebrúsiť. Prečítajte si viac o brúsení vrtákov.

Uhol chrbta špirálového vrtáka

Uhly medzi obrobkom a reznou hranou ovplyvňujú proces obrábania a líšia sa v závislosti od obrábaného materiálu. Tu sa rozlišuje uhol chrbta (alfa), uhol rezného klina (beta) a uhol čela (gamma). Uhol chrbta sa brúsi na nástrojii, aby nástroj bol schpný rezu, preto je rozhodujúci pre maximálny posuv. Zároveň ovplyvňuje trenie medzi chrbtovou plochou nástroja a reznou plochou obrobku. Malý uhol chrbta je vhodný na tvrdé materiály s krátkymi trieskami, napr. pre vysokolegovanú oceľ.

Brúsenie špirálových vrtákov

Obrovský sortiment materiálov, ktoré sa majú obrábať, si vyžaduje rôzny tvar brúsenia.

Pri brúsení tvaru A sa priečne ostrie ,,zašpicatí,, aby sa znížili axiálne sily. To znamená, že v dodatočnej pracovnej operácii sa pomocou brúsneho kotúča v definovaných uhloch skracuje priečne ostrie.

Nabrúsený tvar B je vhodný pre materiály s dlhými trieskami, ako sú napríklad konštrukčná oceľ a vysoko pevná oceľ. Je to kombinácia tvaru A a korekcie hlavného ostria. Pritom sa pozitívny uhol čela koriguje prostredníctvom plochy a vybrúsí sa „tupý“ rezný klin. Pri vŕtaní do pna sa tým zvyšuje rezný odpor. Na takto nabrúsenej ploche sa tvoria skupiny triesok, ktoré sa ľahšie lámu a odvádzajú sa cez drážky na odvod triesok.

Tvar brúsenia C zodpovedá tvaru krížového nábrusu. Pri tomto type brúsenia sa dve plochy navzájom brúsia tak, aby sa skrížili v oblasti priečneho rezu. To zabezpečuje vynikajúce centrovacie vlastnosti a menšie posuvocé sily. Tak možno pomocou priečneho výbrusu vytvoriť presnejší priemer vŕtania a dokonalý okrúhly otvor.

​Tvar brúsenia D je kombináciou tvaru A a dodatočného vrcholového uhla väčšinou 90°. Týmto spôsobom sa koriguje ostrý roh na nástroji, čím sa vytvárajú v podstate dve nové, menej ostré rezné hrany. Nástroj sa tým stáva menej odolným voči nárazovému zaťaženiu a zvyšuje sa jeho životnosť. Tento tvar výbrusu sa používa najmä na opracovanie kovov, sivej a temeprovanej liatiny, ako aj výkovkov.

Pri tvare brúsenia E sa takzvaný centrovací hrot brúsi. Táto geometria sa vyznačuje vynikajúcimi centrovacími vlastnosťami a presným otvorom pri malej tvorbe ostrín. Tento nábrus sa používa pri tenkých obrobkoch, plechoch a mäkkých materiáloch.

Sada špirálových vrtákov

Sady špirálových vrtákov značky Gühring sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach a s rôznymi povrchovými úpravami. Pre montérov a remeselníkov sú k dispozícii súpravy najbežnejších veľkostí vrtákov, ktoré sa dodávajú spolu s bakelitovými stojanmi a kazetami.

vrtáky zo spekaného karbidu

Čo je spekaný karbid?

Spekaný karbid je spekaný materiál, čo znamená, že bol spečený pod tlakom. Je to zmes rôznych karbidov a kobaltu. Preto sa hovorí aj o spekaných karbidových kovoch.

Použitie vrtákov zo spekaného karbidu: Kde sa používa spekaný karbid?

Spekaný karbid sa používa prevažne ako rezný materiál pre nástroje v oblasti obrábania, ako sú vrtáky, sústružnícky nôž a frézovacie nástroje. Na základe zvýšených rezných hodnôt, trvanlivosti reznej hrany a vylepšenej kvality vŕtania sú karbidové nástroje ideálne pre sériovú a veľkú výrobu na CNC strojoch so stabilným napínaním. Kúpna cena za nástroje zo spekaného karbidu je však v porovnaní s nástrojmi z rýchloreznej ocele podstatne vyššia. Nie v každom prípade je preto spekaný karbid najhospodárnejším riešením na obrábanie. Práve pri nestabilných pomeroch a malých rozmeroch šarží sú uprednostňované nástroje z rýchloreznej ocele.

YouTube

Otvorením príspevku súhlasíte s ochranou údajov spoločnosti YouTube.
Dozvedieť sa viac

Načítať mapu

Čo je vrták zo spekaného karbidu?

V prípade tvrdkovových vrtákov, pozostávajú telá nástrojov a rezné hrany z rôznych rezných materiálov. V prípade vrtáka zo spekaného karbidu (VHM) vyrába výrobca celý nástroj zo spekaného karbidu. Vrtáky zo spekaného karbidu sú vhodné na mimoriadne náročné obrábacie úlohy, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť voči opotrebeniu a účinnosť. Výroba dokonalého vrtáka zo spekaného karbidu sa začína už pri zložení rezného materiálu. Preto spoločnosť Gühring vyrába pre svoje nástroje vlastný spekaný karbid.

Prednosti produktu – vrtáky zo spekaného karbidu

Vrták zo spekaného karbidu RT 100 XF

Vrták zo spekaného karbidu RT 100 XF
Vrták zo spekaného karbidu RT 100 XF – náš gigant pre extrémnu výkonnosť

Model RT 100 XF presvedčí extrémnou výkonnosťou, flexibilitou a širokým spektrom použitia. V našom štandardnom programe je to nástroj pre tie najväčšie výzvy v obrábaní.

Vaše výhody s vrtákom RT 100 XF:

 • optimalizácia všetkých parametrov nástrojov pre extrémne posuvy a mohutný objem odstraňovania triesok;
 • maximálne hodnotenie výkonu vďaka vysoko vyspelej povrchovej úprave;
 • Skrátenie doby taktu v sériovej výrobe aj pri ťažko obrábateľných materiáloch

Ďalšie informácie RT 100 XF
RT 100 XF v internetovom obchode

Univerzálny vrták RT 100 U

Univerzálny vrták RT 100 U
Univerzálny vrták RT 100 U – multitalent značky Gühring na obrábanie ocele

Univerzálny vrták RT 100 U je optimálne vhodný na obrábanie ocele do cca 1400 N/mm², materiálov s krátkymi a dlhými trieskami, ako aj vysokolegovaných a nehrdzavejúcich ocelí. S vrtákom „racio“ môžete pracovať s najvyššími reznými parametrami a vyrobiť krátke triesky.

Vaše výhody s vrtákom RT 100 U:

 • optimalizovaná geometria nástroja pre vysoký výkon,
 • presne súosové otvory vďaka špeciálnemu vybrúseniu a 2 plochým nábrusom,
 • veľmi dobré samostredenie vďaka vrcholovému uhlu 140°,

Vrták RT 100 U v internetovom obchode

Vrták na hlboké diery RT 100 T

Vrták na hlboké diery RT 100 T
Vrtáky na hlboké diery RT 100 T – pri najvyšších nárokoch na najmenšie otvory

So štandardným programom RT 100 T ponúka spoločnosť Gühring rozsiahlu ponuku vrtákov na hlboké otvory do 40 × D. Vysokovýkonné vrtáky zo spekaného karbidu prinášajú maximálnu hospodárnosť a efektivitu do vašich výrobných procesov a sú k dispozícii pre individuálne požiadavky aj ako špeciálne riešenie.

Vaše výhody s vrtákom RT 100 T:

 • bezpečné odvádzanie triesok vďaka špeciálne prispôsobenej geometrii drážky,
 • optimálne zásobovanie rezných hrán procesným médiom vďaka maximálnemu prierezu chladiacich kanálov,
 • účinná ochrana proti opotrebeniu: povlakovaná špička s vrstvou A značky Gühring (TiAlN),
 • najkratšie časy obrábania z dôvodu vysokých hodnôt posuvu.

Ďalšie informácie vŕtanie hlbokých dier
Vrták RT 100 T v internetovom obchode

Vrták na hlboké diery s jednou reznou hranou EB 100 M

Vrták na hlboké diery s jednou reznou hranou EB 100 M
Vrták na hlboké diery s jednou reznou hranou EB 100 M – monolitický pre väčší výkon

Vrták EB 100 M je ideálna voľba na výrobu hlbokých otvorov s mimoriadne úzkymi toleranciami vŕtania. Pri konštrukcii spoločnosť Gühring nepoužíva spájkované miesto, čo nástroju poskytuje väčšiu stabilitu. Vďaka robustnému vŕtaciemu nástroju je možné dosiahnuť až o 30 percent vyššie posuvy.

Vaše výhody s vrtákom EB 100 M:

 • Verzia z kvalitného spekaného karbidu: vhodná pre takmer všetky materiály
 • Možné hlboké diery až do 80 × D iba pomocou jedného nástroja
 • Koniec stopky MQL zaisťuje spoľahlivé mazanie

Ďalšie informácie vŕtanie hlbokých dier
EB 100 M v internetovom obchode

Vrtáky z rýchloreznej ocele značky Gühring

Tradičné, ale nevyhnutné: Vŕtacie nástroje z rýchloreznej ocele HSS/rýchloreznej ocele s kobaltom HSCo

Vrták zo spekaného karbidu alebo rýchloreznej ocele? Kompetencie rezných materiálov sú jasne rozdelené – a spekaný karbid ako rezný materiál pre vŕtacie nástroje už dlho nedokáže pokrývať všetky oblasti použitia. Zvlášť pri výrobe malých a stredných sérií, pri nestabilných podmienkach obrábania a vždy vtedy, keď sa vyžaduje nepoddajnosť, vsádzajú používatelia aj dnes na vŕtacie nástroje z rýchloreznej ocele (HSS/HSCO). Vďaka obrovskému rozsahu nášho v ýrobného sortimentu nemá oblasť produktov vŕtacích nástrojov z rýchloreznej ocele/rýchloreznej ocele s kobaltom značky Gühring na celom svete konkurenciu. Spoločnosť Gühring vyrába vrtáky z rýchloreznej ocele od roku 1898 dodnes.

Čo sú vrtáky z rýchloreznej ocele?

Vrtáky z rýchloreznej ocele sú kovové vrtáky, ktoré sa vyznačujú vašimi univerzálnymi možnosťami využitia. Zvlášť pri výrobe malých a stredných sérií, pri nestabilných podmienkach obrábania a vždy vtedy, keď sa vyžaduje nepoddajnosť, vsádzajú používatelia aj dnes na vŕtacie nástroje z rýchloreznej ocele (HSS/HSCO).

Rozdiely vo vrtákoch z rýchloreznej ocele

V závislosti od tvrdosti a húževnatosti je rýchlorezná oceľ rozdelená na rôzne stupne kvality. Za tieto vlastnosti zodpovedá komponent zliatiny, ako je volfrám, molybdén a kobalt. S nárastom obsahu legujúcich prvkov sa zvyšuje odolnosť proti popúšťaniu, odolnosť proti opotrebeniu a výkon nástroja, ale aj kúpna cena. Preto sa pri výbere rezného materiálu musí dbať na to, koľko otvorov sa vyrába v ktorom materiáli.  Pre malý počet otvorov sa odporúča ako najvýhodnejší rezý materiál rýchlorezná oceľ/HSS. Pre sériovú výrobu by sa mali zvoliť kvalitnejšie rezné materiály ako HSCO, M42 alebo HSS-E-PM.

 

Druh rýchloreznej ocele Rýchlorezná oceľ HSCO (aj HSS-E) (rýchlorezná oceľ s kobaltom) M42 (aj HSCO8) PM HSS-E (Vysokovýkonná oceľ vyrobená práškovou metalurgiou)
Popis konvenčná rýchlorezná oceľ kobaltom legovaná rýchlorezná oceľ 8 %-kobaltom legovaná rýchlorezná oceľ rýchlorezná oceľ vyrábaná práškovou metalurgiou
Zloženie max. 4,5 % kobaltu a 2,6 % vanádu minimálne 4,5 % kobaltu alebo 2,6 % vanádu min. 8 % kobalt rovnaké prísady ako pri HSCO, iná výroba
Použitie na univerzálne použitie použitie pri vysokých teplotách/nedostatočnom chladení, nehrdzavejúca oceľ použitie pri ťažko obrábaných materiáloch použitie pri sériovej výrobe a vysoké nároky na životnosť

Ako sa vyrábajú vrtáky z rýchloreznej ocele?

V závislosti od druhu výroby sa odlišujú valcovité vrtáky (vrtáky HSS-R) a vrtáky s brúseným hrotom (vrtáky HSS-G). Vrták HSS-G sa vybrúsi z plného materiálu. Vrtáky HSS-G umožňujú vyššiu presnosť a presnejšiu prácu s menšími toleranciami než pri vrtákoch HSS-R.

Sada vrtákov z rýchloreznej ocele

Spoločnosť Gühring ponúka vrtáky z rýchloreznej ocele v rôznych rozmeroch aj ako praktické súpravy vrtákov. Preto je napríklad pre montérov a remeselníkov vhodná súprava vrtákov s viacerými vrtákmi z HSCO alebo M42. Na požiadanie je možné dodať v súpravách aj iné kombinácie.

Nástroje Gühring pre špeciálne aplikácie

Portfólio spoločnosti Gühring zahŕňa množstvo rozličných vŕtacích nástrojov. Medzi ne patria napríklad aj stupňovité vrtáky, centrovacie vrtáky a zahlbovacie vrtáky, ktoré sa ďalej bližšie predstavíme.

Ktoré stupňovité vrtáky ponúka spoločnosť Gühring?

Stupňové vrtákyz rýchloreznej ocele/stupňovité vrtáky Gühring

Spoločnosť Gühring vyrába vysokokvalitné stupňovité vrtáky z rýchloreznej ocele (HSS). Táto vysokolegovaná nástrojová oceľ má vysokú odolnosť voči opotrebeniu a zabezpečuje presné vŕtanie, ktoré šetrí náklady.

Spoločnosť Gühring ponúka početné kovové vrtáky v rôznych vyhotoveniach. V zásade sa tu rozlišuje medzi oboma centrovacími formami D a DR podľa normy DIN 332. Okrem štandardnej voliteľnej možnosti „lesklý“ povrch existuje možnosť povrchovej úpravy „parou popustený“ pre vŕtanie so zníženým opotrebovaním. Na upnutie do bežných skľučovadiel sú stupňovité vrtáky Gühring k dispozícii tak s valcovitým tvarom stopky, ako aj s Morseho kužeľom.

YouTube

Otvorením príspevku súhlasíte s ochranou údajov spoločnosti YouTube.
Dozvedieť sa viac

Načítať mapu

Načo stupňovité vŕtanie?

​​Stupňové vrtáky sa často používajú pri obrábaní kovu na vŕtanie zahĺbení skrutiek a otvorov so závitom s voľnými zahĺbeniami. Sú vhodné aj na vŕtanie do vyvýšených otvorov s vysokými povrchmi.

Pomocou stupňovitého vrtáka je možné skombinovať viacero krokov obrábania v jednom a v jednom pracovnom kroku vytvoriť otvory s dvomi alebo tromi priemermi, čím sa šetria nástroje. Veľkou výhodou stupňovitého vrtáka na rozdiel od vrtákov s jediným priemerom je úspora pracovných operácií alebo nástrojov.

Centrovacie vrtáky

Čo sú centrovacie vrtáky?

Centrovacie vrtáky sú profilové vŕtacie nástroje a vytvárajú centrovacie otvory na sústruženie resp. brúsenie medzi hrotmi. Centrovacie vrtáky sa často vyrábajú z rýchloreznej ocele (HSS). Vzhľadom na geometriu týchto vrtákov je charakteristická krátka dĺžka vyloženia a odstupňovaný profil. Vpredu sa prídavný centrovací hrot, ktorý tiež tvorí menovitý priemer nástroja, postará o vysoké vycentrovanie v otvore.

YouTube

Otvorením príspevku súhlasíte s ochranou údajov spoločnosti YouTube.
Dozvedieť sa viac

Načítať mapu

Ako funguje centrovací vrták?

Centrovacie otvory majú vysoké požiadavky na presnosť. Vrták dokáže vďaka svojej krátkej dĺžke nástroja a malému centrovaciemu hrotu znížiť zavádzanie vrtáka, čo zaisťuje lepšiu presnosť polohy.

Záhlbníky

Čo sú záhlbníky?

Zahlbovanie slúži na odstraňovanie výronkov z otvorov, to znamená, že sa odstráni ostrý presah na povrchu obrobku. Okrem toho sa pomocou záhlbníkov zahlbia hlavy skrutiek. Zahlbovacie vrtáky majú väčšinou uhol zahĺbenia 60, 75, 90 alebo 180 stupňov. Sú dostupné s vodiacimi čapmi a bez nich. Zvyčajne majú záhlbníky tri alebo viac rezných hrán.

YouTube

Otvorením príspevku súhlasíte s ochranou údajov spoločnosti YouTube.
Dozvedieť sa viac

Načítať mapu

Ktoré záhlbníky sú k dispozícii?

Záhlbníky sa delia na:

 • kužeľové záhlbníky
 • ploché záhlbníky, resp. záhlbníky do roviny
 • profilové záhlbníky

Výhrubníky

Výhrubníky: Čo je to vyhrubovanie?

Výhrubníky sa používajú na zväčšenie predvŕtaných, dierovaných alebo odliatych otvorov na požadovaný hotový rozmer. Pri tomto sa môžu pomocou vrtákov zlepšiť aj nevyhovujúce vlastnosti, odchýlky zarovnania alebo chyby povrchu v otvore. Výhrubníky optimalizujú tak východiskový otvor. Keď sa otvor následne má opracovať výstružníkom, zabezpečia vrtáky potrebnú presnosť lícovania

YouTube

Otvorením príspevku súhlasíte s ochranou údajov spoločnosti YouTube.
Dozvedieť sa viac

Načítať mapu

Výhrubníky Gühring

Spoločnosť Gühring ponúka veľký program vŕtacích nástrojov na obrábanie rôznych materiálov, pričom výhrubníky značky Gühring sú vyhotovené ako typ N. Vďaka uhlu skrutkovice cca 30° je rezací klin typu N všestranne použiteľný.

Mikronástroje

Mikroobrábanie je vo všetkých odvetviach od lekárskej techniky až po high-tech priemysel čoraz dôležitejšie. Centrálnou zložkou je pritom obrábanie vŕtaním. O čo viac sa konštrukčné diely zmenšujú, o to vyššie sú požiadavky na ich precíznosť, presnosť opakovania a hospodárnosť celého procesu.

Mikrovrták VHM ExclusiveLine

aj s vnútorným chladením

Mikrovrtáky VHM ExclusiveLine, s IK aj bez, umožňujú vysokovýkonné obrábanie takmer všetkých materiálov. Nástroje sú k dispozícii s vnútorným chladením od priemeru 1,00 mm a bez vnútorného chladenia od priemeru 0,50 mm. K dispozícii sú dva typy: Univerzálny variant s maximálnym výkonom v oceľových materiáloch a typom VA, špeciálne na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí, špeciálnych zliatin a titánu. Geometria hrotov špecifická pre jednotlivé aplikácie, povrchové úpravy hrotov a správny výber spekaného karbidu zabezpečujú najvyšší výkon pri rezných hodnotách a životnosti.

 

 • Pre maximálny výkon s maximálnymi reznými hodnotami a životnosťou
 • Špecialista na použitie v oceľových materiáloch
 • Špeciálna geometria typu VA na použitie v nehrdzavejúcich oceliach, špeciálnych zliatinách a titáne
 • Vnútorné chladenie od priemeru 1,00 mm

Príklad použitia 1:
Sériová výroba

Materiál: legovaná cementačná oceľ 16MnCr5
Vnútorné chladenie 8 % emulziou

 • d = 2,5 mm
 • Vc= 120 m/min.
 • n = 15.279 ot./min.
 • fn= 0,14 mm/U
 • Vf= 2.139,06 mm/min.

Príklad použitia 2:
Sériová výroba

Materiál: Nehrdzavejúca oceľ X6CrNiTi18 10
Vnútorné chladenie 12 % emulziou

 • d = 1,5 mm
 • Vc= 80 m/min.
 • n = 16.980 ot./min.
 • fn= 0,045 mm/U
 • Vf= 764 mm/min.

Mikrovrták zo spekaného karbidu

Mikrovrtáky zo spekaného karbidu značky Gühring bez chladiacich kanálov pokrývajú priemery od 0,1 mm do 3,0 mm. Pomocou mikrovrtákov zo spekaného karbidu možno pri stabilných obrábacích procesoch a vysokých výkonoch strojov dosahovať mimoriadne dobré rezné parametre a dlhú trvanlivosť. Okrem iného aj použitím ultrajemného spekaného karbidu, ktorý okrem svojej vysokej tvrdosti a tepelnej odolnosti vykazuje aj extrémnu odolnosti proti opotrebeniu, čo umožňuje enormnú výkonnosť mikrovrtáka zo spekaného karbidu.

 

 • pre stabilné podmienky obrábania
 • lepšie rezné parametre a trvanlivosť

 

Príklad použitia:
Sériová výroba na rotačnom stroji pracujúcom v takte

Materiál: oceľ na zošľachtenie 42CrMo4
s vonkajším chladením 10 % emulziou

 • d = 1,2 mm
 • Vc = 65 m/min.
 • n = 17.242 ot./min.
 • fn= 0,06 mm/U
 • Vf = 1.035 mm/min.

Mikrovrtáky HSS-E-PM

Mikrovrtáky značky Gühring z vysokovýkonnej ocele vyrábanej práškovou metalurgiou sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti opotrebeniu a vysokou tuhosťou a stabilitou rezných hrán, čo je mimoriadne dôležité pri nestabilných podmienkach obrábania. Vysokovýkonná ceľ vyrábaná práškovou metalurgiou má veľmi homogénnu štruktúru, ktorá má veľmi dobrý vplyv na konštantne vysokú výkonnosť mikrovrtákov.

 

 • procesne bezpečné obrábanie v nestabilných podmienkach obrábania sa týmto vrtákom z vysokovýkonnej ocele
 • vysokovýkonná oceľ vyrábané práškovou metalurgiou odolná voči opotrebovaniu a vysoká stabilita rezných hrán

 

Príklad použitia:
Sériová výroba na viacvretenových strojoch s vrtákmi z vysokovýkonnej ocele

Materiál: Nerezová oceľ 1.4301
s vonkajším chladením 10 % emulziou

 • d = 2,0 mm
 • Vc= 15 m/min.
 • n = 2.387 ot./min.
 • fn= 0,03 mm/U
 • Vf= 71,61 mm/min.

Výhody a oblasti použitia

Spoločnosť Gühring ponúka optimálne riešenie pre sériovú výrobu veľkých dávok pri vysokých výkonoch stroja s vnútorným chladením, ako aj obrábacích prácach s malými množstvami alebo s obmedzeným výkonom strojov a pri náročných podmienkach obrábania.

Rozsah programu

Najrozsiahlejší program mikrovrtákov Gühring skladajúci sa z mikrovrtákov zo spekaného karbidu a HSS-E-PM pokrýva celý rozsah priemerov od 0,05 mm do 3,0 mm v oblasti rýchloreznej ocele a od 0,10 do 3,00 v oblasti spekaného karbidu. Nástroje sú k dispozícii v dĺžkach od 3 × D do 15 × D. Nástroje s vnútorným chladením sú k dispozícii od priemeru 1 mm v štandardnom programe.

Vŕtacie systémy s vymeniteľnými doštičkami na obrábanie ocele

HT 800 WP na obrábanie oceľových nosníkov

Oceľové nosníky pre rôzne kovové konštrukcie sa na montáž pripravujú spravidla na špeciálnych vŕtacích/pílových zariadeniach. Podmienky upnutia na týchto strojoch sú väčšinou nestabilné. To na vŕtacie nástroje kladie mimoriadne vysoké nároky. Spoločnosť Gühring ponúka vymeniteľné doštičky, ktoré sú špeciálne dimenzované na obrábanie oceľových nosníkov. Geometria hrotov nových vymeniteľných rezných doštičiek zabezpečuje optimálne centrovacie vlastnosti, čím kompenzuje nestabilné podmienky obrábania pri výrobe oceľových nosníkov. Veľký uhol špičky vo vonkajšej oblasti vymeniteľných rezných doštičiek zaručuje minimalizáciu tvorby ostrín.

Spoločnosť Gühring rozšírila svoju ponuku vymeniteľných rezných doštičiek aj na obrábanie tyčí v tvare C. Stabilne tvarovaný rezný klin špeciálnych vymeniteľných rezných doštičiek zabezpečuje vysokú odolnosť proti opotrebeniu bez zvyšovania procesných síl. Konkávne tvarovaná rezná hrana zaručuje optimálne lámanie triesok u ocelí s dlhými pilinami.

Tieto špeciálne vŕtacie nástroje zo spekaného karbidu sú založené na nástrojovom systéme HT 800 WP. HT 800 sa skladá z oceľového nosiča odolného proti opotrebeniu, vymeniteľného rezného telesa a upevňovacej skrutky s upínacím princípom. Vďaka čapu a priechodnému otvoru má vymeniteľná doštička málo vôle a sedí pevne na nosiči. Vďaka novému upínaciemu princípu sa dosahuje najvyššia procesná bezpečnosť pre vŕtané otvory do 10xD. Modulárny systém umožňuje jednoduchú výmenu doštičky priamo v stroji. Výmena nástroja a s tým spojené nové nastavenie tak odpadajú.

Vymeniteľné doštičky sú z hľadiska rezného materiálu, geometrie a povrchu prispôsobené príslušnej oblasti použitia. Tým dosahuje HT 800 s optimalizovaným profilom drážky na odvod triesok vŕtanie otvorov v kvalite vrtákov zo spekaného karbidu. Otočné rezné doštičky možno použiť v štandardných držiakoch 1 × D, 1,5 × D, 3 × D, 5 × D, 7 × D a 10 × D. Okrem toho je možné nabrúsenie doštičiek v rozsahu priemerov od 26,00 do 40,00 mm.

Vŕtacie systémy s vymeniteľnými doštičkami na obrábanie ocele

Spoločnosť Gühring rozšírila svoj program HT 800 aj v prípade obrábanie uhlíkových ocelí. Stabilne tvarovaný rezný klin špeciálnych vymeniteľných rezných doštičiek zabezpečuje vysokú odolnosť proti opotrebeniu bez zvyšovania procesných síl. Konkávne tvarovaná rezná hrana zaručuje optimálne lámanie triesok u ocelí s dlhými pilinami.

Vymeniteľné rezné doštičky pritom dokážu poskytovať pozoruhodné výsledky:

 • Trhový segment: Automobily
 • Diel: zásuvka
 • Hĺbka vŕtania: 24 mm, priechodný otvor
 • Priemer: 19,5
 • Materiál: C40
 • Množstvo: 6 000 otvorov
 • Životnosť: 144 m
 • Rezná rýchlosť Vc: 120 m/min.
 • Posuv na otáčku f: 0,35 mm/ot.

HT 800 sa skladá z oceľového nosiča odolného proti opotrebeniu, vymeniteľného rezného telesa a upevňovacej skrutky s upínacím princípom. Vďaka čapu a priechodnému otvoru má vymeniteľná doštička málo vôle a sedí pevne na nosiči. Vďaka novému upínaciemu princípu sa dosahuje najvyššia procesná bezpečnosť pre vŕtané otvory do 10xD. Upínacie skrutky s poisteniami skrutky zlepšujú držanie aj pri silne vibračne zaťaženom obrábaní.

Vrtáky s vymeniteľnými reznými doštičkami

Vrtáky s vymeniteľnými reznými doštičkami pozostávajú zo základného tela z nástrojovej ocele s upínacími plochami a drážkami na upevnenie jednej alebo viacerých vymeniteľných rezných platničiek.

Otočné platničky zo spekaného karbidu

V prípade vymeniteľných doštičiek je nosič/držiak vyrobený z mäkkej, výhodnej látky a karbidovej dosky. To sa oplatí najmä pri veľmi veľkých priemeroch vŕtania. Otočné rezné doštičky sa zasekávajú alebo priskrutkujú na použitie pri obrábaní kovu do držiaka nástroja. Väčšinou majú viaceré rezné hrany. Ak sa opotrebuje rezná hrana, doštička sa ľahko otáča.

Ako sa vyrábajú karbidové rezné doštičky?

Otočné rezné doštičky sa vyrábajú metódou spekania. Pritom sa karbidový prášok lisuje do tvaru a ohrieva sa na cca 1500 stupňov Celzia, pričom sa prášok spojí do spekaného karbidu. Po spekaní sa pri brúsnom postupe stanovujú geometria a veľkosť vymeniteľnej reznej doštičky. Nakoniec sa na otočné rezné doštičky nanášajú rozličné povrchové úpravy povlakovaní.

Nechcete zmeškať trendy zo sveta obrábania kovov?

Newsletter Gühring

Upínacie systémy

Presnosť je otázkou nastavenia

Vystružovacie nástroje

Perfektné vystružovanie vo všetkých priemeroch

Záhlbníky a nástroje na odstraňovanie ostrín

Rýchle, čisté a plnoautomatizované odstraňovanie výronkov