Drilling tools
HOME » Produkty » Vŕtacie nástroje

Vŕtacie nástroje

Vybrúsená technológia vrtákov

Spol. Gühring vyrobila svoj prvý HSS vrták v roku 1898 a odvtedy zostala verná svojim pôvodným výrobným procesom. Naša rozmanitá ponuka vŕtacích nástrojov nemá na trhu konkurenciu. Program produktov siaha od mikrovrtákov Ø 0,05 až po špeciálne riešenia s Ø 180 mm a od HSS až po VHM alebo PKD.

VŔTACÍ NÁSTROJ RATIO RT 100 TRIGON®

Inovatívny dizajn na efektívne chladenie

Vysoký podiel chrómu a niklu zabezpečujú v nehrdzavejúcich oceliach vysokú odolnosť proti korózii a pevnosť. Súčasne sa tým však zhoršuje obrábanie materiálu, čím sa zvyšujú procesné teploty. Vrták RT 100 Trigon® napriek tomu zabezpečuje vysoké rezné rýchlosti a miery posuvu – umožňuje to jeho inovatívna geometria chladiacich kanálov.

V prípade neustále vyššieho počtu konštrukčných dielov a komponentov sa používajú nehrdzavejúce ocele ako V2A. Tieto ocele sa vyznačujú zvlášť vysokým obsahom zliatinových prvkov, ako sú chróm či nikel. Príklady použitia konštrukčných dielov z V2A ocele nájdete v oblasti energetických technológií (napr. komponenty pre výmenníky tepla), v chemickom priemysle, v leteckom konštrukčnom priemysle, ako aj v strojárskom a automobilovom priemysle.

Vysoký podiel zliatinových prvkov však sťažuje obrábanie nehrdzavejúcich ocelí. Hospodárne obrábacie vŕtacie práce si navyše vyžadujú vysoké rezné rýchlosti a miery posuvu. Zvlášť v prípade spomínaných ocelí s vysokou zliatinovou zložkou z toho vyplývajú vysoké procesné teploty počas vŕtania. Tieto kladú na vŕtacie nástroje VHM najvyššie požiadavky a v konečnom dôsledku urýchľujú ich opotrebovanie.

CFD simulácia prietoku v porovnaní:

s klasickým chladiacim kanálom vľavo a dizajnom chladiaceho kanála Trigon na pravej strane v metroch za sekundu.

Vrták RT 100 typu C je špeciálne vyvinutý variant nástroja radu RT 100 Trigon koncipovaný práve pre materiály s dlhými trieskami. Je dostupný ako špeciálny nástroj s ø 3 až 20 mm do vŕtacej hĺbky 7xD. Od ø 6,00 mm disponuje typ C novým dizajnom chladiaceho kanála Trigon.

RT 100 Trigon carbide bit - coolant duct design

RT 100 TRIGON® – nový dizajn chladiaceho kanála

Na splnenie týchto požiadaviek boli vyvinuté moderné prierezové dimenzie chladiaceho kanála. Vrták RT 100 Trigon® je najinovatívnejší skrutkovicový vŕtací nástroj na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí s patentovaným dizajnom chladiaceho kanála na najvyššiu výkonnosť.

Vďaka novému tvaru chladiacich kanálov sa tak optimalizovane dimenzuje objem chladiaceho média, ako aj rýchlosť a smer prúdenia. V porovnaní s klasickými okrúhlymi chladiacimi kanálmi sa chladiace médium vedie do najviac namáhaných oblastí nástroja, hlavnej reznej hrany vrtáka a jeho okrajov.

 

Výhody geometrie chladiaceho kanála Trigon®:

 • Zo zväčšenia prierezu chladiaceho kanála vyplýva aj zvýšenie objemu chladiaceho média, a tým aj zlepšenie chladenia nástroja.
 • Napriek väčšiemu prierezu chladiaceho kanála nie je negatívne ovplyvnená stabilita nástroja, pričom tento optimálne využíva dostupný priemer vrtáka.
 • Zrýchlenie rýchlosti prúdenia v porovnaní s klasickými okrúhlymi chladiacimi kanálmi pozdĺž rezných hrán na lepší odvod tepla.
 • Optimalizované vedenie chladiaceho média do najviac namáhanej oblasti nástroja na hlavných rezných hranách vrtáka a v oblasti rezných rohov.

Mikro vŕtacie nástroje

Mikroobrábanie je v priemyselných odvetviach od strojárstva až po elektrotechniku čoraz viac dôležitejšie. Centrálnou zložkou je pritom obrábanie vŕtaním. O čo viac sa konštrukčné diely zmenšujú, o to vyššie sú požiadavky na ich precíznosť, presnosť opakovania a hospodárnosť celého procesu. Mikrovrtáky su nástroje, ktoré pomáhajú dosahovať uvedené požiadavky.

VHM mikrovrtáky

VHM mikrovrtáky značky Gühring bez chladiacich kanálov pokrývajú priemery od 0,1 mm do 3,0 mm. Pomocou VHM mikrovrtákov možno pri stabilných obrábacích procesoch a vysokých výkonoch strojov dosahovať mimoriadne dobré rezné parametre a dlhú trvanlivosť. Okrem iného aj použitím ultrajemného spekaného karbidu, ktorý okrem svojej vysokej tvrdosti a tepelnej odolnosti vykazuje aj extrémnu odolnosti proti opotrebeniu, čo umožňuje enormnú výkonnosť VHM mikrovrtáka.

 • pre stabilné podmienky obrábania
 • lepšie rezné parametre a trvanlivosť nástroja

Príklad použitia:

Sériová výroba na rotačnom stroji pracujúcom v takte

Materiál: oceľ na zošľachtenie 42CrMo4
s vonkajším chladením 10 % emulziou,

 • d = 1,2 mm
 • vc = 65 m/min
 • n = 17 242 ot./min
 • fn = 0,06 mm/ot.
 • vf = 1 035 mm/min

HSS-E-PM mikrovrtáky

Mikrovrtáky značky Gühring z výkonnej HSS-E ocele vyrábanej práškovou metalurgiou sa vyznačujú vysokou odolnosťou proti opotrebeniu a vysokou tuhosťou a stabilitou rezných hrán, čo je mimoriadne dôležité pri nestabilných podmienkach obrábania. HSS-E oceľ vyrábaná práškovou metalurgiou má veľmi homogénnu štruktúru, ktorá má veľmi dobrý vplyv na konštantne vysokú výkonnosť mikrovrtákov.

 • procesne bezpečné aj pri nestabilných podmienkach obrábania
 • oceľ HSS-E-PM odolná proti opotrebovaniu a vysoká stabilita rezných hrán

Príklad použitia:

Sériová výroba na viacvretenových strojoch

Materiál: nehrdzavejúca oceľ 1.4301
s vonkajším chladením 10 % emulziou,

 • d = 2,0 mm
 • vc = 15 m/min
 • n = 2 387 ot./min
 • fn = 0,03 mm/ot.
 • vf = 71,61 mm/min

Mikrovrtáky VHM ExclusiveLine

aj s vnútorným chladením

Mikrovrtáky VHM ExclusiveLine, s IK aj bez, umožňujú vysokovýkonné obrábanie takmer všetkých materiálov. Pri stabilných podmienkach a vysokých výkonoch stroja dokážu podávať svoj plný výkon. 2-plošné nabrúsenie každej hrany s brúseným obťahom rezných hrán umožňuje vysoké rezné hodnoty a optimálne odlamovanie triesok.

 • pri stabilných podmienkach a vysokom výkone stroja, napr. pri sériovej výrobe veľkých dávok
 • vysokovýkonné obrábanie, zvlášť v prípade nehrdzavejúcich ocelí a špeciálnych zliatin

1. príklad použitia:

Sériová výroba

Materiál: zliatinová cementačná oceľ 16MnCr5
vnútorné chladenie 8 % emulziou

 • d = 2,5 mm
 • vc = 120 m/min
 • n = 15 279 ot./min
 • fn = 0,14 mm/ot.
 • vf = 2 139,06 mm/min

2. príklad použitia:

Sériová výroba

Materiál: nehrdzavejúca oceľ X6CrNiTi18 10
vnútorné chladenie 12 % emulziou:

 • d = 2,1 mm
 • vc = 60 m/min
 • n = 9 095 ot./min
 • fn = 0,03 mm/ot.
 • vf = 273 mm/min

Typy mikrovrtákov

Výhody a oblasti použitia

Spol. Gühring ponúka optimálne riešenie pre sériovú výrobu veľkých dávok pri vysokých výkonoch stroja s vnútorným chladením, ako aj obrábacích prácach s malými množstvami alebo s obmedzeným výkonom strojov a pri náročných podmienkach obrábania.

advantages solid carbide and hss precision micro drill bits

Rozsah programu

Najrozsiahlejší program mikrovrtákov Gühring skladajúci sa z VHM a HSS-E-PM mikrovrtákov pokrýva celý rozsah priemerov od 0,05 mm do 3,0 mm:

Gühring micro drill bits scope

HSS/HSCO vŕtacie nástroje značky Gühring

Konvenčné, no neodmysliteľné. HSS/HSCO vŕtacie nástroje.

Spekaný karbid alebo HSS? Kompetencie rezných materiálov sú jasne rozdelené – a spekaný karbid ako rezný materiál pre vŕtacie nástroje už dlho nedokáže pokrývať všetky oblasti použitia. Zvlášť pri výrobe malých a stredných sérií, pri nestabilných podmienkach obrábania a vždy vtedy, keď sa vyžaduje nepoddajnosť, vsádzajú používatelia aj dnes na vŕtacie nástroje z rýchloreznej ocele (HSS/HSCO). Vďaka obrovskému rozsahu nášho sortimentu a mimoriadne veľkej výrobnej hĺbke nemá oblasť produktov HSS/HSCO vŕtacích nástrojov značky Gühring na celom svete konkurenciu.

 • Vrtáky s kužeľovou stopkou Morse do Ø 98,42 mm patria tiež k štandardnej palete produktov značky Gühring a sú neodmysliteľnou súčasťou pri konštrukcii veľkých motorov, predovšetkým v odvetví stavby lodí.
 • Extra dlhé vŕtacie nástroje ako štandard s dĺžkou drážky na odvod triesok 850 mm a celkovou dĺžkou 1000 mm pri priemere 10 mm sa používajú napríklad na výrobu foriem, nástrojov a zápustiek.
 • HSS vŕtacie nástroje s vnútorným chladením a valcovými či kužeľovými stopkami Morse, napríklad na obrábanie nosníkov oceľových konštrukcií.
 • Okrem iného obsahuje štandardný program aj špirálové vrtáky v súlade so všetkými bežnými normami, centrovacie vrtáky, NC strediace vrtáky, viacstupňové vrtáky a navrtaváky.
 • Táto rozmanitosť produktov platí okrem štandardného programu tiež pre oblasť špeciálnych nástrojov. Spol. Gühring napríklad dokáže vyrobiť vŕtacie nástroje s priemerom až do 105 mm. Rôzne vyhotovenia špeciálnych HSS/HSCO vrtákov sú takmer neobmedzené.
HSCO drill bits made from M42
HSS/HSCO Twist drill
Guhring HSS Twist Drill Bits - centre drills - NC spotting drills
Guhring HSS Drill Bits with coolant duct

PRESNOSŤ S GEOMETRIOU MONOLITNÝCH VRTÁKOV

Nové vymeniteľné rezné doštičky na obrábanie oceľových nosníkov a uhlíkovej ocele

Systém HT 800 je vhodný na obrábanie ocele, nehrdzavejúcej ocele, liatiny a hliníka. Vďaka rôznym geometriám a povrchovým úpravám sú vymeniteľné doštičky vždy perfektne prispôsobené príslušnej oblasti použitia.

Tým dosahuje HT 800 s optimalizovaným profilom drážky na odvod triesok vŕtanie otvorov v kvalite vrtákov zo spekaného karbidu. V spojení s vnútorným chladením zaručuje otvorená drážka optimálny odvod triesok, zvlášť z hlbších otvorov. Ako rozšírenie programu teraz spol. Gühring ponúka vymeniteľné doštičky určené špeciálne na obrábanie oceľových nosníkov a uhlíkovej ocele.

Oceľové nosníky pre rôzne kovové konštrukcie sa na montáž pripravujú spravidla na špeciálnych vŕtacích/pílových zariadeniach. Podmienky upnutia na týchto strojoch sú väčšinou nestabilné. To na vŕtacie nástroje kladie mimoriadne vysoké nároky. Geometria nástrojov musí byť dimenzovaná tak, aby sa nestabilné podmienky vykompenzovali a aby sa zabezpečilo tiché vŕtanie.

Novým špeciálnym vŕtacím nástrojom zo spekaného karbidu na základe modulárneho systému nástrojov HT 800 WP ponúka spol. Gühring optimálny nástroj obrábania konštrukčných oceľových nosníkov, ktorý boduje dobrými centrovacími vlastnosťami a tichým vŕtaním.

Guhring HSS Drill Bits - with solid carbide inserts
Guhring HSS Drill Bits - with solid carbide inserts

Geometria špičiek nových vymeniteľných rezných doštičiek zabezpečuje optimálne centrovacie vlastnosti, čím kompenzuje nestabilné podmienky obrábania pri výrobe oceľových nosníkov. Veľký uhol špičky vo vonkajšej oblasti vymeniteľných rezných doštičiek zaručuje minimalizáciu tvorby ostrín.

WSP na obrábanie oceľových nosníkov možno použiť vo všetkých HT 800 štandardných držiakoch 1xD, 1,5xD, 3xD, 5xD, 7xD a 10xD. Modulárny systém umožňuje jednoduchú výmenu doštičky priamo v stroji.

HT 800 WP na obrábanie uhlíkovej ocele

Spol. Gühring rozšírila svoj program HT 800 aj v prípade obrábanie uhlíkových ocelí. Stabilne tvarovaný rezný klin špeciálnych vymeniteľných rezných doštičiek zabezpečuje vysokú odolnosť proti opotrebeniu bez zvyšovania procesných síl. Konkávne tvarovaná rezná hrana zaručuje optimálne lámanie triesok u ocelí s dlhými pilinami.

Vymeniteľné rezné doštičky pritom dokážu poskytovať pozoruhodné výsledky:

 • Trhový segment: Automobilový priemysel
 • Konštrukčný diel: puzdro
 • Hĺbka otvoru: 24 mm, priechodná diera
 • Priemer: 19,5
 • Materiál: C40
 • Trvanlivosť nástroja: 6 000 vŕtaní
 • Trvanlivosť reznej hrany: 144 m
 • Rezná rýchlosť vc: 120 m/min
 • Posuv na otáčku f: 0,35 mm/ot.
HT 800 twist drill

HT 800 WP

Vŕtací systém s vymeniteľnými reznými doštičkami

HT 800 Twist drill with inserts

HT 800 WP

Pre obrábanie ocelí

HT 800 sa skladá z oceľového nosiča odolného proti opotrebeniu, vymeniteľného rezného telesa a upevňovacej skrutky s upínacím princípom. Vďaka čapu a priechodnému otvoru má vymeniteľná doštička málo vôle a sedí pevne na nosiči. Vďaka novému upínaciemu princípu sa dosahuje najvyššia procesná bezpečnosť pre vŕtané otvory do 10xD. Upínacie skrutky s poisteniami skrutky zlepšujú držanie aj pri silne vibračne zaťaženom obrábaní.

Hospodárne a presné až do Ø 40 mm

Prostredníctvom HT 800 uviedla spol. Gühring na trh vŕtací systém vymeniteľných doštičiek, ktorý so sebou prináša nielen vŕtanie otvorov s vysokými priemermi a výbornou presnosťou, ale aj pozitíva v otázke nákladov. Výhody oproti bežným monolitným vŕtacím nástrojom zo spekaného karbidu spočívajú v obrovskej flexibilite obrábania bezproblémovou výmenou rôznych doštičiek v závislosti od obrábania nástrojom.

Upnutie zostáva: jednoduchá výmena v stroji

Vymeniteľné rezné doštičky systému HT 800 možno vymieňať v stroji. Držiak pritom zostáva upnutý. Výmena nástroja a s tým spojené nové nastavenie tak odpadajú. Z toho vyplýva vyššia procesná bezpečnosť a kratšie prípravné časy. Prestoje stroja sa tým výrazne znížia.

Správa nástrojov

Viac ako iba nástroj

Vystružovacie nástroje

Perfektné vystružovanie vo všetkých priemeroch

Záhlbníky a nástroje na odstraňovanie ostrín

Rýchle, čisté a plnoautomatizované odstraňovanie ostrín