Drilling tools
HOME » PRODUKTY » Vrtací nástroje

Vrtací nástroje

Vyspělá technologie vrtáků

V roce 1898 vyrobila společnost Gühring první vrták z rychlořezné oceli a této tradici je věrná dodnes. Rozmanitost našich vrtacích nástrojů nemá na trhu konkurenci. Výrobní program sahá od miniaturních vrtáků o průměru 0,05 až po speciální řešení o průměru 180 mm a od HSS až po VHM nebo PKD.

RATIO VRTACÍ NÁSTROJ RT 100 TRIGON®

Inovativní design pro efektivní chlazení

Vysoký obsah chromu a niklu v nerezavějících ocelích zajišťuje vysokou odolnost proti korozi a pevnost. Zároveň s tím se však zhoršuje obrobitelnost materiálu – procesní teploty stoupají. Vrták RT 100 Trigon® přesto nabízí vysoké řezné rychlosti a hodnoty posuvu – umožňuje to inovativní geometrie chladicích kanálů.

U stále více konstrukčních dílů a komponentů se používají nerezové oceli jako například V2A. Tyto oceli se vyznačují zejména vysokým obsahem legujících prvků jako například chromu a niklu. Příklady využití konstrukčních dílů z oceli V2A nalezneme v energetice (např. komponenty pro tepelné výměníky), v chemickém průmyslu, v leteckém, strojírenském a automobilovém průmyslu.

Vysoký podíl legujících prvků komplikuje obrábění nerezových ušlechtilých ocelí. Pro ekonomické obrábění vrtáním je navíc zapotřebí vysoká řezná rychlost a vysoké hodnoty posuvu. Výsledkem jsou pak zejména v případě výše popsaných vysoce legovaných ocelí vysoké procesní teploty v průběhu procesu vrtání. Tyto teploty kladou mimořádně vysoké nároky na vrtací nástroje VHM a v podstatě urychlují opotřebení nástrojů.

RT 100 C

CFD simulace charakteristiky proudění ve srovnání:

klasický chladicí kanál vlevo a chladicí kanál s designem Trigon na pravé straně v metrech za sekundu.

RT 100 typu C

Variantou řady RT 100 Trigon vyvinutou jako speciální nástroj je RT 100 typu C určený speciálně pro materiály s dlouhými třískami. Je k dostání jako speciální nástroj o průměru 3 až 20 mm, pro hloubku vrtání maximálně 7xD. Od průměru 6,00 mm disponuje typ C novým designem chladicího kanálu Trigon.

RT 100 Trigon carbide bit - coolant duct design

RT 100 TRIGON® – nový design chladicího kanálu

Abychom vyhověli těmto požadavkům, vyvinuli jsme inovativní geometrie průřezu chladicího kanálu. RT 100 Trigon® je inovativní, spirálový vrtací nástroj pro obrábění nerezových ušlechtilých ocelí s patentovaným designem chladicího kanálu pro maximální výkonnost.

Nový tvar chladicích kanálů přispívá k optimalizaci objemu chladicí kapaliny, rychlosti a směru proudění a efektivnímu snižování extrémních procesních teplot. Ve srovnání s klasickými kulatými chladicími kanály je chladicí médium cíleně přiváděno do nejvíce zatížených částí nástroje, hlavního břitu vrtáku a rohů břitů.
 

Výhody geometrie chladicího kanálu Trigon®:

 • Zvětšení průřezu chladicího kanálu, s tím pak souvisí zvýšení objemu chladiva, a tím také lepší chlazení nástroje.
 • Navzdory většímu průřezu chladicího kanálu nedochází k narušení stability nástroje a navíc lze optimálně využít průřez vrtáku, který je k dispozici.
 • Zvýšení rychlosti proudění v porovnání s klasickými, kulatými chladicími kanály podél břitů pro lepší odvádění tepla.
 • Optimalizované vedení chladicího média do nejvíce namáhané části nástroje kolem hlavních břitů vrtáku a v oblasti rohů břitů.

Vrtací mikronástroje

Význam mikroobrábění v průmyslu – od strojírenství až po elektrotechniku – neustále roste. Hlavní součástí je přitom obrábění vrtáním. Čím menší jsou konstrukční díly, tím vyšší jsou požadavky na celkovou přesnost, přesnost opakování a hospodárnost procesu.

Miniaturní vrtáky VHM


Miniaturní vrtáky VHM značky Gühring bez chladicích kanálů pokrývají spektrum průměrů od 0,1 mm až do 3,0 mm. Pomocí miniaturních vrtáků VHM můžete za stabilních podmínek obrábění a při vysokých výkonech strojů dosáhnout extrémně dobrých parametrů řezu a dlouhé trvanlivosti. Enormní výkonnosti miniaturních vrtáků VHM lze docílit mimo jiné díky použití extrémně tenkého slinutého karbidu, který kromě mimořádně vysoké tvrdosti a odolnosti vůči vysokým teplotám vykazuje také extrémní odolnost vůči opotřebení.

 • pro stabilní podmínky při obrábění
 • lepší parametry řezu a trvanlivost

Příklad použití:

Sériová výroba na rotačním přenosovém stroji

Materiál: zušlechtěná ocel 42CrMo4
s vnějším chlazením 10% emulzí,

 • d = 1,2 mm
 • vc = 65 m/min
 • n = 17 242 ot/min
 • fn = 0,06 mm/ot
 • vf = 1 035 mm/min

Miniaturní vrtáky HSS-E-PM


Miniaturní vrtáky Gühring z výkonnostní HSSE oceli vyrobené technologií práškové metalurgie se vyznačují vysokou odolností vůči opotřebení, tvrdostí a stabilitou řezných hran, což je důležité zejména v nestabilních podmínkách obrábění. HSSE ocel vyrobená technologií práškové metalurgie má mimořádně homogenní strukturu, která má pozitivní vliv na konstantně vysokou výkonnost těchto miniaturních vrtáků.

 • procesní bezpečnost v nestabilních podmínkách obrábění
 • materiál HSSE PM odolný vůči opotřebení a vysoká stabilita řezných hran

Příklad použití:

Sériová výroba na vícevřetenových soustruzích

Materiál: Nerezová ocel 1.4301
s vnějším chlazením 10% emulzí,

 • d = 2,0 mm
 • vc = 15 m/min
 • n = 2 387 ot/min
 • fn = 0,03 mm/ot
 • vf = 71,61 mm/min

Miniaturní vrtáky VHM ExclusiveLine

rovněž s vnitřním chlazením

Miniaturní vrtáky VHM ExclusiveLine, s vnitřním chlazením a bez něj, umožňují výkonnostní obrábění téměř všech materiálů. V případě, že stroj je stabilní a dosahuje vysokého výkonu, lze tyto vrtáky využít naplno. Dvouplošné ostření každého břitu s broušeným snížením hrany umožňuje dosáhnout vysokých hodnot řezu a optimálního lomu třísek.

 • v případě, že stroj je stabilní a dosahuje vysokého výkonu, např. při sériové výrobě velkých dávek
 • Výkonnostní obrábění, zejména v nerezových ocelích a speciálních slitinách

Příklad použití 1:

Sériová výroba

Materiál: Legovaná cementační ocel 16MnCr5
s vnějším chlazením 8% emulzí,

 • d = 2,5 mm
 • vc = 120 m/min
 • n = 15 279 ot/min
 • fn = 0,14 mm/ot
 • vf = 2 139,06 mm/min

Příklad použití 2:

Sériová výroba

Materiál: Nerezová ocel X6CrNiTi18 10
Vnitřní chlazení 12% emulzí:

 • d = 2,1 mm
 • vc = 60 m/min
 • n = 9 095 ot/min
 • fn = 0,03 mm/ot
 • vf = 273 mm/min

Typy miniaturních vrtáků

Výhody a oblasti použití

Společnost Gühring nabízí optimální řešení jak pro sériovou výrobu velkých dávek na strojích s nejvyšším výkonem a vnitřním chlazením, tak i pro obrábění menších dávek nebo obrábění s omezenými výkony strojů a za ztížených podmínek.

advantages solid carbide and hss precision micro drill bits

Rozsah výrobního programu

Rozsáhlý výrobní program miniaturních vrtáků společnosti Gühring tvořený miniaturními vrtáky VHM a HSSE PM pokrývá kompletní rozmezí průměrů od 0,05 mm až po 3,0 mm:

Gühring micro drill bits scope

Vrtací nástroje HSS/HSCO značky Gühring

Konvenční, ale nepostradatelné

Slinutý karbid nebo rychlořezná ocel? Možnosti jednotlivých řezných materiálů jsou jasně rozdělené – a slinutý karbid jako řezný materiál pro výrobu vrtacích nástrojů už dávno nestačí pro pokrytí všech oblastí použití. Zejména při výrobě malých a středně velkých sérií, za nestabilních podmínek při obrábění a v situacích, kdy nejdůležitější roli hraje tvrdost, sází uživatelé stejně jako v minulosti na vrtací nástroje z rychlořezné oceli (HSS/HSCO). Díky mimořádně rozsáhlému výrobnímu programu a neobvykle vysokému podílu vlastní výroby nemá sortiment vrtacích nástrojů HSS/HSCO značky Gühring na celém světě konkurenci.

 • Vrtáky s kuželovou stopkou morse o průměru do 98,42 mm jsou rovněž součástí standardní palety výrobků Gühring a jsou nepostradatelné při výrobě velkých motorů, zejména při stavbě lodí.
 • Extrémně dlouhé vrtací nástroje jako standard s délkou drážky 850 mm a celkovou délkou 1 000 mm při průměru 10 mm se používají například při výrobě forem, nástrojů a zápustek.
 • Vrtací nástroje z rychlořezné oceli s vnitřním chlazením a cylindrickými stopkami, ale i se s kuželovými stopkami morse, například pro obrábění ocelových nosníků.
 • Dále jsou součástí standardního programu také spirálové vrtáky podle všech běžných norem, středicí vrtáky, NC navrtáváky, vícefázové stupňovité vrtáky a výhrubníky.
 • Tato pestrost výrobků se kromě standardního programu vztahuje i na oblast speciálních nástrojů. V této oblasti je společnost Gühring schopna vyrábět například vrtací nástroje o průměru až 105 mm. Různá provedení speciálních vrtáků HSS/HSCO mají takřka neomezenou variabilitu.
HSCO drill bits made from M42
HSS/HSCO Twist drill
Guhring HSS Twist Drill Bits - centre drills - NC spotting drills
Guhring HSS Drill Bits with coolant duct

PŘESNOST DÍKY GEOMETRII VRTÁKU PRO VRTÁNÍ ZPLNA

Nové vyměnitelné břitové destičky pro obrábění ocelových nosníků a uhlíkové oceli

Model HT 800 je vhodný pro obrábění oceli, nerezové oceli, litiny a hliníku. Díky různým geometriím a povrchovým úpravám jsou vyměnitelné destičky vždy perfektně přizpůsobeny konkrétní oblasti použití.

HT 800 s optimalizovaným profilem drážky dosahuje takové kvality vrtání jako vrták ze slinutého karbidu. V kombinaci s vnitřním chlazením zajišťuje otevřená drážka optimální odvádění třísek, zejména z hlubších vývrtů. Jako rozšíření výrobního programu nyní společnost Gühring nabízí také vyměnitelné destičky určené speciálně pro obrábění ocelových nosníků a uhlíkové oceli.

Ocelové nosníky pro nejrůznější kovové konstrukce se pro montáž zpravidla připravují ve speciálních vrtacích/řezacích zařízeních. Podmínky upnutí na těchto strojích jsou většinou nestabilní. To klade mimořádně vysoké nároky na vrtací nástroje. Geometrie nástroje musí být nastavena tak, aby byly kompenzovány nestabilní podmínky a aby byl zajištěn klidný průběh vrtání.

S novým speciálním vrtacím nástrojem ze slinutého karbidu na bázi modulárního nástrojového systému HT 800 WP nabízí Gühring optimální nástroj pro obrábění konstrukčních ocelových nosníků, který vyniká optimálními vlastnosti při vystřeďování a klidným průběhem vrtání.

Guhring HSS Drill Bits - with solid carbide inserts
Guhring HSS Drill Bits - with solid carbide inserts

Geometrie hrotu nových vyměnitelných břitových destiček zajišťuje optimální vlastnosti při vystřeďování a kompenzuje tak nestabilní podmínky při obrábění během výroby ocelových nosníků Velký úhel hrotu ve vnější části vyměnitelných břitových destiček zaručuje minimální tvorbu otřepů.

Vyměnitelné břitové destičky pro obrábění ocelových nosníků lze používat ve všech standardních držácích HT 800 1xD, 1,5xD, 3xD, 5xD, 7xD a 10xD. Modulární systém umožňuje snadnou výměnu destiček přímo ve stroji.

HT 800 WP pro obrábění uhlíkové oceli

Společnost Gühring rozšířila výrobní program řady HT 800 i pro účely obrábění uhlíkových ocelí. Stabilně tvarovaný řezný klín speciálních vyměnitelných břitových destiček zajišťuje vysokou odolnost vůči opotřebení, aniž by docházelo ke zvýšení procesních sil. Konkávně tvarovaný břit zajišťuje optimální lom třísek v ocelích s dlouhými třískami.

Vyměnitelné břitové destičky přitom dosahují pozoruhodných výsledků:

 • Segment trhu: Automobilový průmysl
 • Konstrukční díl: Pouzdro
 • Hloubka vrtání: 24 mm, průchozí otvor
 • Průměr: 19,5
 • Materiál: C40
 • Životnost – množství vývrtů: 6 000 vývrtů
 • Životnost – vrtaná délka: 144 m
 • Řezná rychlost vc: 120 m/min
 • Posuv na jednu otáčku f: 0,35 mm/ot
HT 800 twist drill

HT 800 WP

The interchangeable insert drilling system

HT 800 Twist drill with inserts

HT 800 WP

For the processing of steel

HT 800 je tvořen ocelovým nosičem odolným vůči opotřebení, vyměnitelným řezným tělesem a stavěcím šroubem pracujícím na principu sevření. Díky čepu a přesnému vrtání má vyměnitelná destička minimální vůli a je pevně uložena v nosiči. Zcela nový princip sevření umožňuje dosáhnout maximální procesní bezpečnosti pro vývrty až 10 x D. Upínací šrouby s pojistkou šroubu zlepšují pevnost, a to i při obrábění se zátěží způsobenou vibracemi.

Hospodárnost a přesnost až do průměru 40 mm

S modelem HT 800 uvedla společnost Gühring na trh vrtací systém s vyměnitelnými břitovými destičkami, který umožňuje nejen vrtání otvorů o velkých průměrech a s maximální přesností, ale také snížení nákladů. Výhody oproti běžným vrtacím nástrojům ze slinutého karbidu spočívají v enormní flexibilitě obrábění díky bezproblémové výměně nejrůznějších destiček v závislosti na konkrétním druhu obrábění daného materiálu.

Napětí přetrvává: snadná výměna přímo ve stroji

Vyměnitelné břitové destičky modelu HT 800 lze vyměňovat přímo ve stroji. Držák přitom zůstává upnutý. Už žádná výměna nástroje a s tím spojené opakované nastavování. Výsledkem je zvýšená procesní bezpečnost a kratší časy nutné pro seřizování. Dochází k velmi výraznému omezení prostojů stroje.

Management nástrojů

Více než jen nástroj

Vystružovací nástroje

Dokonalé vystružování ve všech průměrech

Zahlubovací nástroje a nástroje na odjehlování

rychlé, čisté a plně automatizované odjehlování