PKD Werkzeuge
Home » PRODUKTY » Nástroje s polykrystalickým diamantem PKD

Nástroje s polykrystalickým diamantem/PCBN

Špičkové výrobky z oblasti nástrojů s polykrystalickým diamantem / PCBN

YouTube

Načtením příspěvku souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.
Zjistěte více

Načíst video

PKD Fräser

Plochá fréza PF 3000 G

Elektromobilita

PKD Werkzeuge

Přesné vrtací nástroje

Obrábění hlavy válců

PKD Bohrer

PCD záhlubník

Moderní materiály

PKD-Werkzeug Tube Design

Utensile Tube Design in PCD

Lavorazione a basso numero di trucioli

Schneidplatten PKD & PCBN

Řezné destičky

PCD & PCBN

Plochá fréza PKD SMART CAP PF3000G

 Čistota – procesní bezpečnost – ochrana proti opotřebení

Fréza PKD SMART CAP od značky Gühring umožňuje díky neobvyklým technickým detailům dosahovat maximální produktivity a energetické úspornosti při obrábění hliníku. Aditivně vyráběné řešení Smart Cap umožňuje definované odvádění třísek pro maximální procesní bezpečnost, optimalizovaný přívod chladiva a zajištění odpovídající ochrany vůči opotřebení pro základní těleso.

 

Gühring KG

INOVATIVNĚ A CHYTŘE

Aditivně vyráběná fréza PF3000G se Smart Cap

YouTube

Načtením příspěvku souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.
Zjistěte více

Načíst video

Přesný vrtací nástroj pro oblast automobilového průmyslu

 OBRÁBĚNÍ HLAVY VÁLCŮ – POHON VENTILŮ

Obrábění kroužku ventilu a ventilového vedení je nákladově náročné třískové opracování hlavy válců. Ventily ovládají výměnu náplně otvíráním a zavíráním vstupních kanálů vzduchu a výstupních kanálů zplodin. Pro optimální utěsnění talíře ventilu na kroužku ventilového sedla je třeba dodržet přísné tolerance tvaru a polohy. Abrazivní materiál kromě toho způsobuje vysoké opotřebení. Náklady na nástroje jsou proto zpravidla velmi vysoké, stejně jako jsou dlouhé hlavní a vedlejší časy.

 PŘESNÝ VRTACÍ NÁSTROJ PCBM SE SYSTÉMEM SMART SETTING SYSTEM GP 300

Systém GP 300 s odděleným upínáním WSP disponuje integrovaným jemným nastavením pro rychlé nastavení přesně broušených PCBN břitů s přesností na μm. Díky oddělenému upínání vyměnitelné břitové destičky a kazety není při výměně destiček nutné opakované nastavení kazety. Díky šestibřitému VHM výstružníku můžete při obrábění ventilového vedení pracovat s vysokými parametry řezu a zároveň dodržovat přísné tolerance. Při použití trojúhelníkové „T“ destičky se používá pouze jeden břit pro obrábění kroužku ventilu, zbývající břity jsou chráněné uvnitř nástroje.

 

Gühring KG

PŘESNĚ A JEDNODUŠE

Snížená náročnost nastavení při obrábění ventilů a vedení

PKD Bohrer

PCD záhlubník

 Obrábění moderních kompozitních materiálů

Jsou lehké, vyznačují se vysokou pevností a lze je aplikovat nejrůznějším způsobem: Moderní kompozity s umělými vlákny (FVK) jsou v průmyslu oblíbené. Zvláště vysoké nároky na kvalitu jsou při obrábění těchto materiálů kladeny na hrany obráběných součástí. Na těchto místech často dochází k přečnívání vláken, delaminaci, vydrolování a tepelnému poškození. Takovým typickým problémům s kvalitou lze předcházet sladěním geometrií nástrojů, řezných materiálů, procesních parametrů, chlazení a upnutí obráběných součástí. Se správným nástrojem lze na obráběných součástech vytvářet přesné a čisté hrany i při zahlubování nýtů.

 PCD záhlubník pro dokonalé hrany

Zahlubovací nástroj se skládá z ocelového nosiče, který je volitelně osazen dvěma nebo třemi břity s polykrystalickým diamantem (PCD). Břity z tohoto řezného materiálu zůstávají dlouho ostré a při dosažení konce životnosti se dají přebrousit – jedná se o mimořádně ekonomické řešení. Při použití záhlubníku se existující předvrtané otvory použijí jako vedení pro vodicí čep. K dispozici jsou verze s pevnými i vyměnitelnými vodicími čepy. Nástroj je vhodný především pro ruční vrtání. Zákazník při tom používá přípravek pro nastavení hloubky zahloubení. Možné jsou ale i provedení pro vrtačky nebo CNC stroje.

 

Gühring KG

SILNÝ & MODERNÍ

Obrábění moderních materiálů.

PKD Bohrer
 

Gühring KG

SILNĚ A MODERNĚ

Obrábění moderních materiálů

KOMPRESNÍ FRÉZA S POLYKRYSTALICKÝM DIAMANTEM

 Obrábění moderních kompozitních materiálů

Moderní vláknové kompozity se díky efektivitě, redukci hmotnosti, pevnosti nebo dynamice stále více uplatňují v celé řadě průmyslových aplikací. Při obrábění těchto materiálů je kladen velký důraz na kvalitu hran dílu. Typickými problémy s kvalitou jsou přitom přečnívající vlákna, delaminace, oddělování třísek a tepelná poškození. Pro zamezení těmto problémům musí být vzájemně optimalizovány geometrie nástrojů, řezný materiál, procesní parametry, chlazení a upnutí dílů. I u kombinací vláknových kompozitů, které lze obtížně třískově obrábět, lze vytvořit pomocí kompresní frézy čisté hrany bez vláken.

YouTube

Načtením příspěvku souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.
Zjistěte více

Načíst video

Intake manifold
Cylinder head

PKD nástroje v tube design

Obrábění sacího potrubí – AGR ventil pro zpětné vedení spalin

Přes sací potrubí se čerstvý vzduch dostává ze vzduchového filtru a recirkulovaný vzduch z výfukových plynů přes sací ventily do spalovacího prostoru. AGR ventil řídí množství výfukových plynů, které je vraceno zpět do spalovacího procesu. Tím se sníží emise vozidla. Obzvlášť náročné je obrábění připojovacího otvoru pro ventil zpětného vedení spalin. Jedná se o průchozí vrtání s více průměry a velmi přerušovaný řez.

YouTube

Načtením příspěvku souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.
Zjistěte více

Načíst video

Obrábění hlavy válců – otvor pro zátku

Otvor pro zaslepovací zátku propojuje okruh chladicí kapaliny v hlavě válců. Do tohoto otvoru se pak nalisuje těsnicí zátka nebo jiný díl zakomponovaný v oběhu kapaliny.

 

Cíl: minimalizace výskytu třísek v obráběném dílci

Obě obrábění skrývají nebezpečí, že se třísky dostanou do kanálů obrobku. Odstraňování těchto třísek zvyšuje vedlejší časy (praní dílce) a procesní náklady. Pokud třísky zůstanou po vyprání v obrobku, může to mít navíc fatální následky: Třísky by mohly zabránit procesu spalování nebo by mohly způsobit mechanické poškození. Cílem bylo vyvinout nástroj přizpůsobený těmto obráběním, který zajišťuje bezpečný odvod třísek z obráběcí zóny.

PKD nástroj pro beztřískové obrábění

Pro nástroje v „tube design“ se používají dvě různé výrobní technologie:

Varianta 1: Trubková přední část nástroje se vyrobí aditivně pomocí 3d tisku a následně se přišroubuje na vyrovnávací adaptér HSK. Vzniká tak modulární, vyměnitelný nástroj.

Varianta 2: U varianty s monoblokem se přední část nástroje ve tvaru trubky vyrobí rovněž aditivně a pevně se svaří pomocí laseru s konvenčním základním tělesem.

Obě varianty však mají stejné vlastnosti. Tímto způsobem se pomocí 3D tisku vytvoří lůžka pro segmenty a vnitřní, trojrozměrně vedené chladicí kanály kapaliny. Zpětné nasměrované chladicí kanály podporují definovaný odvod třísek. Třísky vystupují dvěma bočními otvory s dostatečnou vzdáleností od obrobku.

Rozhodnutí, jakou variantu v jakém případě použít, závisí na různých faktorech. Mezi tyto faktory patří například poměr mezi hloubkou a průměrem obrábění. Nástroj s kompletně aditivně vyrobenou přední částí je vhodný zejména pro obrábění menších průměrů. Druhá varianta se používá při obrábění větších průměrů vrtaných otvorů a obrábění s dlouhým vyložením nástroje.

Přečtěte si více o použití nástrojů s “tube design” zde.

Two tool options in tube design

 

Gühring KG

INOVATIVNÍ A CHYTRÝ

 Aditivně vyrobený nástroj v “Tube Design”

Number of cutting edges
PCD tool Tube Design

BŘITOVÉ DESTIČKY PKD a PCBN

Pro nejvyšší nároky na jakost povrchu, řezné parametry a životnost

Nástroje s vyměnitelnými břitovými destičkami s břity PKD a PCBN mají výjimečnou kvalitu a odolnost proti opotřebení. Proto se používají k vrtání, vystružování, frézování a soustružení pro nejlepší kvalitu povrchu a tolerance. Vysoká odolnost vyměnitelných břitových destiček PKD a PCBN proti opotřebení znamená dlouhou životnost a umožňuje efektivní řezné parametry i u těžkoobrobitelných materiálů.

PKD břitové destičky pro obrábění hliníkových slitin a neželezných kovů

Hlavní oblastí použití našich kvalitních PKD břitových destiček je obrábění hliníkových slitin a jiných neželezných kovů. Břitové destičky se vyrábí v provedení s osazením PKD v rohu a po celé hraně podle standardu ISO. Vzhledem k velké rozmanitosti možných variant nabízíme také speciální provedení podle přání zákazníka nebo pro speciální případy použití.

Břitové destičky PCBN pro obrábění nejrůznějších materiálů

Naše břitové destičky PCBN odpovídají normě ISO a jsou k dispozici v různých variantách provedení. Druhy PCBN a geometrií přizpůsobujeme vždy dané aplikaci, takže břitové destičky jsou vhodné pro obrábění různých materiálů – od kalené oceli až po obrábění litiny. Kromě toho jsou možná speciální provedení se zúženými tolerancemi, které zajišťují vyšší přesnost obrábění. To snižuje nároky na seřízení nástroje a zabraňuje prostojům a nákladům na změny ve výrobě.

Pro obrábění litiny nabízíme břitové destičky Solid PCBN v nejrůznějších geometriích. Kromě hladkého provedení je tak na přání zákazníka k dostání také varianta s laserovaným upínacím plochou.

 

Gühring KG

Precizní & Jednoduché

Velká opakovatelnost díky preciznímu broušení

PKD Zahlen im Überblick

KNOW-HOW VÝROBCE

Obchodní oblast nástrojů s polykrystalickým diamantem a PCBN patří již po více než 40 let k hlavním oblastech kompetence tohoto švábského výrobce nástrojů.

SLUŽBY

Výrobou nástrojů však naše služby nekončí. Doprovodně můžete využít komplexních před- a poprodejních služeb jako např. Vybavení, Managementu nástrojů nebo Renovace nástrojů.

NA MÍRU VYTVOŘENÁ ŘEŠENÍ

95% nástrojů s polykrystalickým diamantem/PCBN je koncipováno jako speciální nástroje v úzké spolupráci s našimi zákazníky.

JSME TU PRO VÁS

Jsme vám k dispozici v našem regionu, po celém světe a s plošným pokrytím. Na všech kontinentech, v téměř 50 zemích, ve více než 70 pobočkách.

Downloads / Links

PCD-PCBN Automotive
Modern materials
PCD/PCBN and ISO indexable inserts
PCBN ball track milling cutter

HOLLFELDER HPC milling cutter
Hollfelder Smart Setting Motion Tools

Explanation Pictograms

E-Mobility
To the homepage of Hollfelder-Gühring Cutting Tools
To the setting instructions
To the technical questionnaires PCD/PCNB
To the picture gallery

Katalogy společnosti
 

YouTube

Načtením příspěvku souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.
Zjistěte více

Načíst video

Závody Gühring PKD/PCBN jsou vám k dispozici po celém světě

 

Weltkarte PKD Standorte

Gühring Online Academy – získejte hlubší vhled do světa Gühring PKD/PCBN

Společnost Gühring nabízí jako přední výrobce nástrojů digitální svět vzdělávání s obsáhlým školicím programem.

Poutavé, rozmanité učební formáty, které na jednu stranu zprostředkovávají základní znalosti, na druhou stranu ale také nejnovější informace o produktech, zajišťují atraktivitu celé nabídky vzdělávání. Příklady z praxe a interaktivní cvičení přibližují komplexní témata pomocí kvalitních videí, a animací. Nabídka je vám k dispozici nepřetržitě – můžete se dále vzdělávat, kdykoli jen chcete, a krok za krokem zvyšovat své kompetence.

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Komplexní díly, nové materiály

HOLLFELDER

…přesně …flexibilně …inovativně

LETECTVÍ

Maximální požadavky na nástroj a proces