Home » Společnost

Společnost

Adresa
Společnost: Gühring s.r.o.
Adresa: Na Perkách 608
33021 Líně-Sulkov
Česká republika

Kontakt
Tel. +420 378 212 200
Fax +420 378 212 220
Email: sekretariat@guehring.de
Web: www.guehring.com/cs/

Informace o společnosti
Statutární orgán
Jednatel: Josef Mikloš, Michal Mlčoch
Spisová značka: C 4165/KSPL Krajský soud v Plzni
Obchodní firma: GÜHRING s.r.o.
Sídlo: Na Perkách 608, 330 21 Líně
Identifikační číslo: 49194291
Právní forma: Společnost s r.o.
Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
obráběčství; podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; zámečnictví, nástrojařství

Řešení spotřebitelských sporů
Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nejsme povinni a ochotni se účastnit postupu urovnání sporu před rozhodčím soudem pro spotřebitele.

Vyloučení odpovědnosti

Obsah online nabídky
Autor nepřebírá žádnou odpovědnost za měnu, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na odpovědnost vůči autorovi, které se vztahují na škody materiální nebo nemateriální povahy způsobené použitím nebo nevyužitím předložených informací nebo použitím nesprávných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny za předpokladu, že na straně autora nejsou prokazatelné, úmyslná nebo nedbalostní vina. Všechny nabídky se mohou měnit a jsou nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit, smazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího oznámení nebo dočasně nebo trvale zastavit publikaci.

Reference a odkazy
S přímými nebo nepřímými odkazy na webové stránky třetích stran („hypertextové odkazy“), které nespadají do odpovědnosti autora, by závaznost odpovědnosti vstoupila v platnost pouze tehdy, kdyby autor věděl o obsahu a bylo by to pro něj technicky proveditelné a přiměřené zabránit zneužití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytváření odkazů na stránkách, na které se mají odkazovat, neexistoval vědomý obsah. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu obsahu ani na autorství odkazovaných / propojených stránek. Autor se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech propojených / propojených stránek, které byly po vytvoření odkazu modifikovány. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy na webových stránkách vytvořené autorem, jakož i na záznamy třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech, rejstřících odkazů, seznamech adres a ve všech ostatních formách databází a tam, kde je obsah nastaven autor, může být zpřístupněn a externě přepsán. Uživatel odkazovaného webu je výhradně zodpovědný za nezákonný, vadný nebo neúplný obsah a zejména za škody způsobené použitím nebo zneužitím informací prezentovaných tímto způsobem, a nikoli strana, která se na odkazy odvolává pouze na příslušnou publikaci.

Autorská práva a ochranná známka
Ve všech publikacích se autor snaží dodržovat autorská práva při používání obrázků, grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů, které vytvořil, nebo se opřít o grafiku, audio dokumenty, videosekvence a texty. Všechny chráněné obchodní značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce podléhají bez omezení podmínkám příslušných a platných zákonů o označování a vlastnickým právům každého z registrovaných majitelů. Jediné uvedení ochranné známky na této webové stránce by nemělo vést k předpokladu, že není chráněna právy třetí strany! Autorská práva k publikovaným materiálům vytvořeným autorem zůstávají vlastnictvím autora. Jakákoli reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora dovoleno.

Ochrana dat
Poskytuje-li internetová nabídka možnost zadávání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), předkládá tyto údaje uživatel zcela dobrovolně. Použití a platby za všechny nabízené služby jsou povoleny – pokud je to technicky možné a přiměřené – bez specifikace takových údajů nebo podle specifikace anonomických údajů nebo aliasu. Použití v souvislosti s otiskem nebo srovnatelnými údaji, jako jsou zveřejněné poštovní adresy, telefonní a faxová čísla, jakož i e-mailové adresy třetí stranou pro zasílání informací, které nejsou výslovně požadovány, není povoleno. Právní kroky proti odesílateli tzv. spamové pošty v rozporu s tímto zákazem jsou výslovně vyhrazeny.

Právní účinnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti se považuje za součást internetové nabídky, na kterou jste byli upozorněni. Pokud by některé části nebo jednotlivé části tohoto textu neměly částečně nebo úplně odpovídat současným právním podmínkám, zůstávají zbývající části dokumentu nedotčeny, pokud jde o jejich obsah a platnost.