Home » PRODUKTY » Frézovací nástroje

Frézovací nástroje

Frézování je jedním z nejuniverzálnějších výrobních postupů při obrábění kovů. Výsledkem jsou přesné a složité součásti, které se používají v mnoha oblastech. V závislosti na použití nabízí společnost Gühring vhodné frézovací nástroje pro obrábění různých materiálů. Program zahrnuje víceúčelové i speciální nástroje, od konvenčních hrubovacích fréz až po moderní strategie HPC/HSC, jako je dynamické trochoidní frézování (GTC) nebo iMachining (SolidCAM). Kromě toho se pro frézy používají různé řezné materiály.

YouTube

Načtením příspěvku souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.
Zjistěte více

Načíst video

K našim nejzajímavějším produktům

Základní informace o frézování

Definice frézování

Frézování je proces obrábění s geometricky definovanými břity a přerušovaným řezem. Cílem frézování je výroba definovaných obrobků. Frézovací nástroje mají jeden nebo více břitů a umožňují svislé, vodorovné i šikmé obrábění materiálů vůči rotační ose.

 

Jak funguje frézování?

Fréza průběžně odstraňuje materiál z polotovaru ve formě třísek. Na rozdíl od vrtáku, který řeže pouze na špičce (hlavní břit), fréza řeže po obvodu, na hlavním břitu, vedlejším břitu a na čele. Díky tomu může fréza obrábět materiály současně v různých směrech, nazývaných také osy. Při odebírání třísek se nástroje otáčejí kolem vlastní osy vysokou rychlostí a současně se pohybují podle vyráběného obrysu. Tvar obrobku je tedy dán šířkou posuvu (ae) a hloubkou posuvu (ap).

Strategie frézování

U fréz rozlišujeme následující aplikace:


Drážkování se používá k vytvoření podlouhlých vybrání, která buď procházejí materiálem jako podlouhlý otvor, nebo například neprocházejí zcela jako drážka. Tato frézovací operace je obzvláště náročná, protože nástroje jsou plně opásány materiálem v úhlu 180 stupňů.


Hrubovací fréza odebírá z obrobku co nejvíce materiálu za co nejkratší dobu s velkými posuvy. Může vznikat drsný povrch.


Při dokončování se vytváří dobrý povrch, přesný rozměr a přesné úhly s relativně menším posuvem.


Při zanořování se fréza zanořuje do materiálu pod úhlem. Následně se do součásti vyfrézují drážky, kapsy nebo jiné tvary. Tato strategie zanoření vytváří např. podlouhlé dutiny.

Při zanořování po šroubovici se nástroje do dílu zanořují po spirále. Vytvoří se kruhová kapsa, která je větší než průměr nástroje.

Při vrtání se fréza zanořuje do materiálu jako vrták.

Při kopírovacím frézování se používají radiusové frézy. Rozlišujeme frézy s plným rádiusem a rohovým radiusem, nazývané také torusové frézy. Tímto způsobem lze obrábět komplexní tvary.

Úhel na fréze

Stejně jako hlavní břit je i úhel čela u frézovacího nástroje na obvodu. V závislosti na obráběných materiálech je úhel čela mezi mínus 15 a plus 25 stupni. Nástroje s pozitivním úhlem čela řežou materiál měkkým řezem a zajišťují plynulý odchod třísky. Nástroje s negativním úhlem čela se vyznačují tlačným řezem. Velké úhly čela 10 až 25 stupňů vytváří ostrý břit a jsou vhodné pro frézování velmi měkkých a lepivých materiálů. Úhel hřbetu se vyrábí ve dvou variantách: Díky radiálnímu podbroušení má velmi hladký řez a pevnou hranu břitu, takže je vhodný například pro obrábění korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí. Úhel hřbetu s fasetovým výbrusem vytváří ostré až agresivní řez.
Frézovací nástroje mají také různé úhly stoupání šroubovice – od nuly do 55 stupňů. Čím menší je úhel stoupání šroubovice, tím méně kontaktních bodů vzniká mezi nástrojem a obrobkem. Nástroje s menším úhlem stoupání šroubovice mají méně klidný chod a hodí se spíše k hrubování. Nástroje s větším úhlem stoupání šroubovice mají klidný chod a používají se k dokončování.

Chtěli byste se dozvědět více o tématu frézování a o frézovacích nástrojích společnosti Gühring?

V Gühring akademii Vám zprostředkováváme rozsáhlé znalosti ze světa obrábění kovů.
Online výukové jednotky jsou praktické a interaktivní a můžete si je kdykoli spustit online.

Čelní frézování a frézování po obvodu

V zásadě rozlišujeme mezi obvodovým a čelním frézováním. Při čelním frézování odvádějí třísky čelní břity frézovacích nástrojů. Nástroj je v tomto případě umístěn kolmo k rovině obrábění. Při obvodovém frézování leží osa nástroje rovnoběžně k obrobku. Tím se provede řezný pohyb po obvodu nástroje.

Sousledné a nesousledné frézování

Při nesousledném frézování rotuje fréza proti směru posuvu obrobku. Vzniká tak stále silnější tříska, přičemž potřebná síla se od vstupu břitu do výstupu prudce zvyšuje. Při sousledném frézování provádí břit rotační pohyb ve směru posuvu obrobku.
Tím je síla vyvinutá při vstupu břitu nejvyšší. Sousledné frézování je upřednostňováno z důvodu delší životnosti a lepšího obráběného povrchu. Níže je uvedeno přímé srovnání sousledného a nesousledného frézování.

Sousledné frézování

Nesousledné frézování

Frézování kovu

S frézovacími nástroji lze obrábět díly z kovu, plastu a dřeva. Řezné materiály a geometrie musí být přizpůsobeny obráběným materiálům a výrobnímu postupu. Jen tak lze dosáhnout optimálních výsledků a dlouhé životnosti.

Přehled frézovacích nástrojů na kov

Při frézování rozlišujeme mezi frézovacími nástroji na stopkové frézy a frezovací hlavy. Frézovací hlavy jsou f s vyměnitelnými břitovými destičkami. Lze je jednoduše přestavět na jiný typ frézování. U stopkových fréz se ostří a stopka skládají z jednoho kusu. Každý nástroj je přitom zaměřen na určitý typ frézování, a proto může být použit pouze pro tuto operaci. Zde je přehled nejčastěji používaných typů fréz:

Typ frézy Aplikace
Rohová frézy a úkosová fréza Při rohovém frézování lze obrábět dvě plochy současně. Vzniknou plochy s pravým úhlem 90°.
Rovinná fréza S rovinnými frézami se frézují rovné povrchy, většinou s úhlem nastavení 45°.
Dělící fréza Tyto kotoučové nástroje mají obzvláště úzký profil a používají se k rozměrově přesnému řezání obrobků.
Konturová fréza Konturové frézy jsou vhodné pro frézování složitých 3D obrysů s několika frézovacími dráhami a přesně definovanými dráhami.
Drážkovací fréza Drážky a kapsy se v součástech vytvářejí pomocí drážkovacích fréz. Obrobky lze spojovat pomocí drážek.
Fréza na srážení hran K odhrotování hran na obrobcích lze použít frézu na sražení hran.
Fréza na ozubení Patří mezi ně válcové frézování nebo tvarové frézování, pomocí kterých lze vyrobit všechny druhy ozubení.
Závitová fréza Se závitovou frézou se vyrábějí rozměrově stálé vnitřní a vnější závity.
Zahlubovací fréza Tyto kuželové frézy umožňují vytváření zahloubení, například pro hlavy šroubů s různými úhly.

Frézování CNC: Co je CNC frézování?

Obráběcí stroje CNC se používají k frézování, zejména v kovozpracujícím průmyslu. Tato moderní řídicí technologie umožňuje automatizovanou, a tedy nákladově efektivní výrobu obrobků s vysokou přesností. Obráběč používá technologii CNC (Computerised Numerical Control) a nejprve navrhne požadovaný obrobek pomocí programu CAD. Tento model pak systém CAM opatří parametry, jako jsou rychlost, posuv nebo hloubka řezu, a přenese je do softwaru CNC. Sériová výroba na CNC frézkách je obzvláště hospodárná, protože mohou dosahovat řezných rychlostí až 18 000 otáček za minutu a u vysokorychlostních strojů dokonce přes 50 000 otáček za minutu.

Navigátor

Cesta k vybranému produktu: Navigátor vás dovede k nejlepšímu nástroji pro vaši aplikaci.

Jak mezi 100 000 nástroji Gühring najdete vhodné řešení pro vaši konkrétní aplikaci? Snadno, rychle a pohodlně – s naším „Gühring navigátorem“. Intuitivní vyhledávač produktů vás dovede k nejlepšímu možnému nástroji a odpovídajícím řezným parametrům.

 1. Vybrat skupinu produktů a aplikaci
 2. Zadat rozměry
 3. Určit materiál a pevnost
 4. Vybrat nástroj

Nyní otestovat

Stopkové frézy

Definice stopkové frézy: Co je stopková fréza?

Stopková fréza má ostří a upínací stopku z jednoho kusu. Integrovaná stopka se upne do držáku frézy ve stroji. Konstrukce upínací stopky může být válcová nebo kuželová. Stopkové frézy se dodávají v mnoha různých tvarech a jsou určeny pro výrobu drážek, kapes, vybrání, zápustek a různých tvarů. V oblasti čelních stopkových fréz nabízí Gühring různé produkty jako hrubovací a dokončovací frézy.

Označení stopkové frézy

Stopkové frézy s válcovou stopkou jsou definovány v normě ISO DIN 844. Norma obsahuje údaje o rozměrech, řezných materiálech, provedeních a označení nástrojů. DIN 845 stanovuje požadavky na stopkové frézy s kuželovou stopkou Morse.

Stopkové frézy z tvrdokovu

Stopkové frézy pro obrábění kovů mohou být vyrobeny z různých řezných materiálů. Obvykle se jedná o rychlořeznou ocel (HSS) a tvrdokov (TK).
Univerzální nebo vysoce výkonné frézy z TK se používají na moderních CNC strojích. Jsou vhodné zejména pro sériovou výrobu. Díky vysokým obráběcím rychlostem jsou velmi výkonné. Navíc dosahují dlouhé životnosti a také hloubky řezu a šířky řezu. Vyznačují se tak celkově vysokou hospodárností. Nevýhodou fréz z tvrdokovu je vyšší pořizovací cena. Kromě toho nejsou vhodné pro výrobní procesy s nestabilními podmínkami obrábění.

Stopkové frézy HSS

Frézy HSS se vyrábí z rychlořezné oceli. Hlavní výhodou fréz HSS ve srovnání s frézami z TK je jejich příznivá pořizovací cena. Nevýhodou je naopak nízká rychlost obrábění a krátká životnost. Proto se frézy z HSS a HSS-E používají v sériové výrobě jen zřídka.

Stopkové frézy na hliník

Hliník má nízkou hmotnost a vysokou vodivost, což z něj činí například oblíbený materiál v elektrotechnickém průmyslu. Frézování hliníku je však velmi náročné, protože materiál vlivem tepla vznikajícího při frézování měkne a třísky se lepí na břity frézovacích nástrojů. Pro obrábění hliníku je nejvhodnější jednobřitá fréza, protože zde je riziko „ulpívání“ třísek nejmenší. Pro středně tvrdé slitiny hliníku lze použít také dvoubřité a vícebřité nástroje. Zde se dozvíte více o stopkových frézách pro obrábění hliníku.

Proč mají čelní frézy šikmé (spirálové) břity?

Pro obrábění kovů se většinou používají stopkové frézy, jejichž drážky jsou do spirály. To má několik výhod: Spirálové břity mají rovnoměrný řez, rovnoměrnou řeznou sílu a hladší chod. Kromě toho jsou třísky odváděny stranou a nedostávají se do řezu.

Přehled průměrů stopkových fréz

Portfolio společnosti Gühring zahrnuje mnoho běžných rozměrů fréz, jako jsou:Portfolio společnosti Gühring zahrnuje mnoho běžných rozměrů fréz, jako jsou:

Čelní fréza 2 mm
Společnost Gühring nabízí čtyřbřité plnohodnotné frézy ze slinutého karbidu o průměru 2 mm. Je možné použít různé povlaky.
Mikrofrézy jsou k dispozici v rozmezí 0,3-3,2 mm.

Čelní fréza 6 mm
Novinkou mezi nástroji je o průměru 6 mm s povlakem AlCrN.

Čelní fréza 12 mm
Velké průměry se používají hlavně pro vysoce výkonné frézování, protože umožňují dosáhnout vyšších řezných objemů. Společnost Gühring
nabízí tvrdokovové frézy o průměru 12 až 32 mm.

Extra dlouhé čelní frézy
Pro obrábění, při kterém je zapotřebí velmi dlouhých fréz, nabízí společnost Gühring řadu fréz XL. Ty mají celkovou délku až 150 mm.

Sada stopkových fréz

Společnost Gühring sestavila několik čelních stopkových fréz z VHM do praktické sady pro různé způsoby frézování. Sady například obsahují čtyřbřité stopkové frézy s průměry 6 až 12 mm.

Naše hlavní produkty – stopkové frézy z VHM

Stopkové frézy VHM RF 100 U

Stopkové frézy VHM RF 100 U
Frézy z tvrdokovu RF 100 U – náš odborník na ocel a litinu

Ocel, litina a kalená ocel s pevností v tahu do 1 400 N/mm² nepředstavují pro frézu RF 100 U žádný problém. Díky nestejnému úhlu stoupání šroubovice vytváří fréza Ratio 3 mimořádně lehký řez i při velkých posuvech.

Vaše výhody s RF 100 U:

 • optimalizace všech parametrů nástrojů pro extrémní posuvy a vysoký objem materiálu odebraného za jednotku času
 • maximální využití výkonu díky vlastní špičkové povrchové úpravě
 • zkrácení doby cyklu v sériové výrobě i u těžko obrobitelných materiálů

Vysoce výkonné frézy v e-shopu

Stopkové frézy VHM RF 100

Stopkové frézy VHM RF 100
Fréza z tvrdokovu RF 100 Diver – ponorná fréza pro 5 operací frézování

Fréza RF 100 Diver je určena zákazníkům s vysokou potřebou flexibility, protože pokrývá hned 5 operací najednou. Nástroj má inovativní přívod chladicí kapaliny, který dokonale chladí a chrání čelo i obvodovou geometrii při vrtání a zanořování.

Vaše výhody s RF 100 Diver:

 • až o 40 procent delší životnost díky inovativní technologii chlazení
 • pro všechny materiály, zejména lepkavé, nerezové a žáruvzdorné materiály
 • speciální ultrajemné zrno pro maximální účinnost a stabilitu nástroje

Zjistit více: RF 100 Diver
RF 100 Diver na e-shopu

TK stopkové frézy RF 100 Sharp

TK stopkové frézy RF 100 Sharp
Frézy ze slinutého karbidu RF 100 Sharp – naše nejostřejší fréza ze slinutého karbidu

Nalepování materiálu při frézování měkkých a tvrdých materiálů, obtížné podmínky na stroji, nízké řezné rychlosti – všechny tyto problémy řeší fréza RF 100 Sharp. S frézou z tvrdokovu dosáhnete extrémně vysokých řezných rychlostí a rychlosti úběru materiálu.

Vaše výhody s RF 100 Sharp:

 • výkonná při obrábění měkkých, houževnatých a vysoce legovaných materiálů
 • snížení řezného tlaku a řezné síly
 • vysoká ochrana proti opotřebení díky povlaku AlCrN

Zjistit více: RF 100 Sharp
RF 100 Sharp v e-shopu

Fréza ze slinutého karbidu RF 100 Speed

Fréza ze slinutého karbidu RF 100 Speed
Fréza ze slinutého karbidu RF 100 Speed – nástroj pro nejvyšší řezné parametry

RF 100 Speed je nejrychlejší Ratio fréza v našem programu. Zejména při obrábění velmi houževnatých materiálů lze pomocí TK frézy realizovat vysokých rychlostí úběru materiálu při stabilním procesu obrábění.

Vaše výhody s RF 100 Speed:

 • vysoce výkonné hrubování i při velkých hloubkách řezu
 • velmi tichý chod a velká rychlost úběru materiálu
 • univerzální GTC frézování houževnatých nerezových ocelí, speciálních slitin a nejrůznějších druhů oceli a litiny

Zjistit více: RF 100 Speed
RF 100 Speed na e-shopu

Hrubovací frézy

Při hrubování se používají většinou stopkové frézy s hrubovacím profilem. Díky vysoké šířce a hloubce posuvu umožňuje odebírat velké množství materiálu v co nejkratším čase. Při tomto předzpracování vzniká hrubý povrch, na kterém jsou vidět stopy po obrábění. Zpravidla následuje dokončovací operace. Zde se dozvíte více o našich hrubovacích frézách.

Hrubovací frézy vs. dokončovací frézy

Dokončování často navazuje na hrubování s cílem zlepšit kvalitu povrchu a také přesnost rozměrů a tvarů. Při tomto obrábění dochází k odstranění menšího množství materiálu z obrobku, obvykle již jen několik desetin milimetru. Při fréfování s dokončovací frézou vznikají větší třísky, které musí být z pracovního prostoru odstraněny stlačeným vzduchem nebo chladicím mazivem. Kromě toho stopková fréza s hrubovacím profilem vytváří ve srovnání s dokončovací frézou s hladkým břitem nižší řezné síly, a proto vyžaduje menší hnací výkon. Dokončovací frézy rozvíjejí svůj potenciál především při obrábění bez vibrací na stabilních, výkonných strojích s maximálním objemem obrábění, dobrým odvodem třísek a chlazením. Nástroje s hrubovacím profilem fungují naproti tomu i při obrábění citlivém na vibrace.

Hrubovací frézy na kov

Hrubovací frézy pro obrábění kovů jsou vystaveny vysokému mechanickému zatížení. Proto je v této oblasti nezbytné používat vysoce kvalitní řezný materiál, který má vysokou houževnatost a dobře snáší rychlé výkyvy teplot.

Hrubovací frézy HSS

Hrubovací frézy HSS jsou vyrobeny z rychlořezné oceli (vysoce výkonná rychlořezná ocel) a umožňují rychlé a efektivní obrábění kovů a plastů. Společnost Gühring nabízí hrubovací frézy s jemným ozubením z HSS-E s různým počtem břitů a povlaky, jako například hrubovací fréza GS 80.

Hrubovací frézy na hliník

Specifickým problémem při frézování hliníku je teplo, které materiál vytváří. S frézou Ratio Alu RF 100 A nabízí společnost Gühring novou hrubovací frézu speciálně pro obrábění hliníku se spolehlivým vnitřním chlazením.

Frézy na srážení hran

Fréza na srážení hran odlamuje ostré hrany na obrobcích a sráží hrany. Mezi běžné operace srážení hran patří také drážky s V profilem, odlehčovací zápichy, odstraňování otřepů podél hran obrobku a příprava hran pro svařování. Frézy na srážení hran se dodávají v různých úhlech, zpravidla se používají pro jednoduché srážení hran pod úhlem 45°.

Fréza na srážení hran na kov

Výběr frézy závisí mimo jiné na materiálu, který má být obráběn. Pro obrábění kovů má Gühring novou frézu na srážení hran: SpyroTec. Nástroj VHM zajišťuje účinné frézování díky spirálovité geometrii břitu a povlaku TiAIN.
Zde se dozvíte více informací o frézách na srážení hran SpyroTec.

Frézovací hlavy

Frézovací hlava (také nožová hlava) je frézovací nástroj, do kterého se vkládají vyměnitelné destičky. Frézovací hlavy se skládají ze základního těla s rozhraním pro upnutí a lůžek pro plátky.

Frézovací hlavy na kov

Při obrábění kovů se frézovací hlavy používají převážně pro rovinné frézování a disponují čtyřmi až 50 břity. U starších frézovacích hlav jsou to pájené břity z tvrdokovu, moderní mají vyměnitelné destičky, většinou z tvrdokovu. Společnost Gühring nabízí ale také různé frézy s břity z PKD, které umožňují ještě efektivnější rovinné frézování.

Typy frézovacích hlav

V oblasti frézovacích hlav se rozlišují různé konstrukce:
Frézovací hlava s úhlem nastavení 45° až 90° se používá k obrábění ploch. Rohová frézovací hlava se používá pro frézování obvodem v kombinaci s čelním frézováním s úhlem nastavení 90°. U tvarových frézovacích hlav se většinou používají kulaté břitové destičky, které umožňují frézování volných tvarů nebo kopírovací frézování. Ježkové frézy jsou vhodné pro frézování s extrémně velkými hloubkami řezu, proto jsou jejich vyměnitelné břitové destičky uspořádány nad sebou a odsazeny. Frézovací hlavy se navíc rozlišují podle počtu použitelných vyměnitelných destiček a různých požadavků na materiál s dlouhou nebo krátkou třískou.

Nastavení frézovací hlavy (nastavení břitů)

Pro větší flexibilitu při obrábění nabízí společnost Gühring PKD rovinné frézovací hlavy, které lze individuálně přizpůsobit různým způsobům obrábění. To je možné díky axiálně nastavitelným řezným plátkům PKD. Díky integrovaným seřizovacím šroubům lze nastavit házení břitu této frézy s přesností na μm. Pro mimořádně klidný chod při vysokých otáčkách je lze vyvážit vyvažovacími šrouby.

Nechcete zmeškat trendy ze světa obrábění?

Newsletter Gühring

Upínací nářadí

Preciznost v nastavení

Vystružovací nástroje

Dokonalé vystružování ve všech průměrech

Zahlubovací nástroje a nástroje na odjehlování

rychlé, čisté a plně automatizované odjehlování