HOME » ODVĚTVÍ » Mechanical Engineering

Strojírenství

Od navržení až po sériovou výrobu

Společnost Gühring je kompetentním partnerem ve strojírenství. Na základě 3D údajů o nástroji, zařízení a pracovním prostoru vytvoří naše oddělení původní vybavení kompletního procesu obrábění pro ekonomickou výrobu konstrukčních dílů včetně rozsáhlých simulací, obsluhy spuštění výroby a optimalizace procesu.

Různá centra společnosti Gühring pro původní vybavení nabízí výrobcům strojů kromě toho odpovídající servis při navrhování procesu a převzetí stroje. Z celého Německa je tak celosvětově činných přes 200 zaměstnanců společnosti Gühring jen v oblasti původního vybavení. Kromě toho existuje speciálně zařízený Key Account pro strojírenství, který se stará o naše zákazníky.

Analýza projektu se zákazníkem je základem pro navržení nástroje a posouzení možných kolizí s ohledem na nástroj a zařízení. Poté se projektové oddělení podílí na nastavení stroje a převzetí přímo u výrobce. Žádoucí procesně technické změny nástroje vyžadují aktuálně úzkou spolupráci mezi našimi aplikačními techniky a výrobci strojů. Tento servis obsahuje také včasnou přípravu rozsáhlé technické dokumentace.

Na přání je technická služba zákazníkům projektového oddělení přítomna zprovoznění stroje, aby přímo na místě provedla, nařídila nebo zapsala eventuální nutné optimalizace nástroje. Během sériového provozu je technická služba zákazníkům společnosti Gühring dalším stranám kdykoli k dispozici jako kontaktní osoba pro uživatele pro rychlé a optimální vyřešení případně vzniklých problémů. Nové poznatky vývoje nástrojů společnosti Gühring se posunuly k postupné optimalizaci právě běžící výroby a případné implementaci. Uživatelé mohou konzultovat zpracování projektu společnosti Gühring nejen u původního vybavení stroje, ale také při úpravě stávajících výrobních zařízení na nové nástroje a procesy.

U samotného procesu využívají naši zákazníci celosvětově jednotných technických standardů, které jsou zaručeny díky globálně propojenému strojovému parku. Dále také díky technické podpoře a péči expertů s mezinárodní působností, a také krátkým reakčním časům díky globální síti prodejních a výrobních center.

Ke stažení/Odkazy

Vybavení novými nástroji OEM
Úprava nástrojů
Management nástrojů
 

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Automobilový průmysl

Komplexní díly, nové materiály

Podnik

Od průkopníka v oblasti vrtacích nástrojů až po dodavatele kompletních řešení

Energetika

Ekonomické obrábění technologií budoucnosti