HOME » Odvetvia » Strojárstvo

Strojárstvo

Od návrhu až po sériovú výrobu

Gühring je kompetentným partnerom strojárskeho priemyslu. Na základe 3D údajov obrobku, stroja a pracovného priestoru pre vás naše oddelenie prvotného vybavenia zostaví kompletný obrábací proces na hospodárnu výrobu konštrukčných prvkov vrátane rozsiahlych simulácií, poradenstva a nábehu výroby, ako aj optimalizácie procesov.

Rôzne vlastné strediská spoločnosti Gühring zamerané na prvotné vybavenie (ZfE) navyše výrobcom strojov ponúkajú kompetentný servis pri dimenzovaní procesov a odbere strojov. Iba v samotnom Nemecku tak pracuje viac ako 200 zamestnancov spol. Gühring výlučne v oblasti prvotného vybavenia. Navyše máme zriadený vlastný Key Account pre strojárstvo, ktorý má na starosti našich zákazníkov.

Analýza projektu spolu so zákazníkom je základom návrhu nástroja a úvah o možných problémoch za zohľadnenia obrobku a zariadenia. Následne projektové oddelenie nášho zákazníka sprevádza počas nastavovania stroja, ako aj jeho odbere priamo na mieste u výrobcu. Zmeny nástrojov vyžadované z procesno-technického hľadiska realizujú naši aplikační technici včasne a v úzkej spolupráci s výrobcom stroja. Tento servis zahŕňa aj včasné poskytnutie rozsiahlej technickej dokumentácie.

Na želanie sa technická externá služba projektového oddelenia zúčastní uvedenia stroja do prevádzky, aby mohla vykonať alebo včasne zahájiť a zdokumentovať prípadné potrebné optimalizácie nástrojov priamo na mieste. Počas sériovej prevádzky je externá služba spol. Gühring používateľovi aj naďalej kedykoľvek k dispozícii ako kontaktný partner s cieľom rýchleho a ústretového riešenia prípadných problémov, ktoré sa vyskytnú. Na neustálu optimalizáciu už prebiehajúcej výroby sa stanovia a prípadne implementujú nové poznatky oddelenia vývoja nástrojov spol. Gühring. Používatelia si v prípade potreby poradenstva môžu nechať poradiť projektovým oddelením spol. Gühring nielen v prípade prvotného vybavenia nástrojmi, ale aj pri dodatočnom prestavovaní existujúcich výrobných zariadení na nové obrobky.

Počas celého procesu naši zákazníci profitujú z celosvetovo jednotných technických štandardov, ktoré sú zaručené globálne zosieťovanými strojovými parkmi. Ďalší prínos predstavuje aj oddelenie technickej podpory a poradenstva s medzinárodne pôsobiacimi expertmi, ako aj krátke reakčné časy vďaka globálnej sieti predajných a výrobných stredísk.

Automobilový priemysel

Komplexné konštrukčné diely, nové materiály

Spoločnosť

Od priekopníka vrtákov až po dodávateľa komplexných riešení

Energetické technológie

Hospodárne obrábanie technológií budúcnosti