HOME » Odvetvia » Strojárstvo

Strojárstvo

Od návrhu až po sériovú výrobu

Gühring je kompetentným partnerom strojárskeho priemyslu. Na základe 3D údajov obrobku, stroja a pracovného priestoru pre vás naše oddelenie prvotného vybavenia zostaví kompletný obrábací proces na hospodárnu výrobu konštrukčných prvkov vrátane rozsiahlych simulácií, poradenstva a nábehu výroby, ako aj optimalizácie procesov.

Rôzne vlastné strediská spoločnosti Gühring zamerané na prvotné vybavenie (ZfE) navyše výrobcom strojov ponúkajú kompetentný servis pri dimenzovaní procesov a odbere strojov. Iba v samotnom Nemecku tak pracuje viac ako 200 zamestnancov spol. Gühring výlučne v oblasti prvotného vybavenia. Navyše máme zriadený vlastný Key Account pre strojárstvo, ktorý má na starosti našich zákazníkov.

Analýza projektu spolu so zákazníkom je základom návrhu nástroja a úvah o možných problémoch za zohľadnenia obrobku a zariadenia. Následne projektové oddelenie nášho zákazníka sprevádza počas nastavovania stroja, ako aj jeho odbere priamo na mieste u výrobcu. Zmeny nástrojov vyžadované z procesno-technického hľadiska realizujú naši aplikační technici včasne a v úzkej spolupráci s výrobcom stroja. Tento servis zahŕňa aj včasné poskytnutie rozsiahlej technickej dokumentácie.

Na želanie sa technická externá služba projektového oddelenia zúčastní uvedenia stroja do prevádzky, aby mohla vykonať alebo včasne zahájiť a zdokumentovať prípadné potrebné optimalizácie nástrojov priamo na mieste. Počas sériovej prevádzky je externá služba spol. Gühring používateľovi aj naďalej kedykoľvek k dispozícii ako kontaktný partner s cieľom rýchleho a ústretového riešenia prípadných problémov, ktoré sa vyskytnú. Na neustálu optimalizáciu už prebiehajúcej výroby sa stanovia a prípadne implementujú nové poznatky oddelenia vývoja nástrojov spol. Gühring. Používatelia si v prípade potreby poradenstva môžu nechať poradiť projektovým oddelením spol. Gühring nielen v prípade prvotného vybavenia nástrojmi, ale aj pri dodatočnom prestavovaní existujúcich výrobných zariadení na nové obrobky.

Počas celého procesu naši zákazníci profitujú z celosvetovo jednotných technických štandardov, ktoré sú zaručené globálne zosieťovanými strojovými parkmi. Ďalší prínos predstavuje aj oddelenie technickej podpory a poradenstva s medzinárodne pôsobiacimi expertmi, ako aj krátke reakčné časy vďaka globálnej sieti predajných a výrobných stredísk.

Na stiahnutie/odkazy

Vybavenie novými nástrojmi OEM
Obnova nástrojov
Správa nástrojov
 

YouTube

Otvorením príspevku súhlasíte s ochranou údajov spoločnosti YouTube.
Dozvedieť sa viac

Načítať mapu

Automobilový priemysel

Komplexné konštrukčné diely, nové materiály

Spoločnosť

Od priekopníka vrtákov až po dodávateľa komplexných riešení

Energetické technológie

Hospodárne obrábanie technológií budúcnosti