HOME » Odvetvia » Elektrotechnický priemysel

Elektrotechnický priemysel

Od elektrifikácie až po priemysel moderných technológií

Nové technológie a materiály umožňujú konštrukciu nových produktov a otvárajú nové trhy. Nové výrobné a informačné technológie významne a trvalo menia celé priemyselné odvetvia. Vďaka tomu už elektrotechnický priemysel dávno nezastrešuje iba odvetvia elektrických spotrebičov či napájania.

Jednotlivými oblasťami elektrotechnického priemyslu sú napríklad konštrukcia zariadení, automatizácia, akumulátory, energetická technika, káble, kondenzátory, transformátory a transformácia energetických systémov. Narastá tiež význam oblastí informačných technológií, inteligentného bývania, IT bezpečnosti a v neposlednom rade aj prepojenia s automobilovým priemyslom: elektromobily.

Ďalej možno elektrotechnický priemysel považovať za vedúci priemysel digitalizácie, a tým aj konceptu Industry 4.0. Táto priemyselná oblasť je súčasne jedným z najväčších exportných odvetví Nemecka.

Digitalizácia celého hospodárstva si vyžaduje aj na výskum náročné čiastkové oblasti vyvíjajúce terminály, spínače, snímače a akčné členy, pomocou ktorých elektrotechnický priemysel prispieva k ďalšiemu vývoju nemeckého hospodárstva.

Komponenty ako tieto si vyžadujú absolútnu spoľahlivosť procesov, redukciu rozhraní, konštrukčných prvkov, elektrických kontaktov a vedení, ako aj vysokú procesnú bezpečnosť vo výrobe, ktoré definujú priame požiadavky na použité nástroje.

Spol. Gühring ich dokáže napĺňať mimoriadne dobre vďaka svojmu jedinečnému rozsahu výroby a inovačnej sile.

Na stiahnutie/odkazy

YouTube

Otvorením príspevku súhlasíte s ochranou údajov spoločnosti YouTube.
Dozvedieť sa viac

Načítať mapu

PKD/PCBN nástroje

Efektivita pre komplexné obrábacie práce

Správa nástrojov

Viac ako iba nástroj

Digitálne služby

Objavte naše digitálne služby