HOME » ABOUT US » Company

Vitajte v spoločnosti Gühring

Od priekopníka v oblasti vrtákov až po poskytovateľa komplexných riešení

Spol. Gühring je celosvetovým popredným výrobcom presných nástrojov na obrábanie kovov. Vďaka svojim viac ako 8 000 zamestnancom na celom svete, z toho viac ako 3 500 v Nemecku, spoločnosť vyvíja, vyrába a predáva svoje inovatívne obrábacie nástroje vo viac ako 70 výrobných strediskách nachádzajúcich sa v 48 krajinách sveta. Spol. Gühring má zastúpenie na všetkých dôležitých svetových trhoch: Zákazníci z automobilového, leteckého, vesmírneho alebo strojárskeho priemyslu sa spoliehajú na pokrokové nástroje, ktoré sa na celom svete vyrábajú v najvyššej kvalite a v súlade s jednotnými štandardami kvality.

Vedenie spoločnosti Gühring KG

Oliver Gühring

Predseda predstavenstva
Výkonný riaditeť pre obchod a marketing

Bernd Schwanz

Financie, logistický a obchodný riaditeľ

Jochen Bitzer

Výkonný riaditeľ pre R&D a výrobu

Dr. Jörg Gühring

† 26.01.2021
Predseda predstavenstva 1985-2021

Majiteľ spoločnosti – 4. generácia

Už štvrtá generácia vo vedení spoločnosti. Štyri generácie, stabilné vedenie spoločnosti bez zmeny kursu, zodpovedný prístup k trhu a zákazníkom. Štyri generácie, počas ktorých sa z rodinnej spoločnosti stal globálny hráč na trhu.

Dr. Jörg Gühring vstúpil do spoločnosti v r. 1964 a od r. 1970 viedol spoločnosť smerom k celosvetovej globalizácií. Od roku 1985 pôsobil ako predseda predstavenstva.

Oliver Gühring vstúpil do rodinnej spoločnosti v r. 2000 a zodpovedá za strategické smerovanie spoločnosti, obchod, marketing a digitalizáciu. Od r. 2021 je predseda predstavenstva spoločnosti.

Míľniky našej podnikovej histórie

1898 – založenie spoločnosti Gottliebom Gühringom

V tomto roku zakladá Gottlieb Gühring svoju spoločnosť. O dva roky neskôr otvára prvú vlastnú továrenskú budovu v súčasnom hlavnom sídle v meste Albstadt-Ebingen.

1921 – firmu preberá Oskar Gühring

V roku 1921 preberá vedenie spoločnosti jeho syn, Oskar Gühring, ktorý v roku 1940 vo firme zamestnáva už 680 zamestnancov. Už vtedy sa vo firme vyrába 50 rôznych typov špirálových vrtákov.

Rekonštrukcia v 50. rokoch 20. storočia

V roku 1948 začína po kompletnej demontáži výrobných zariadení rekonštrukcia spoločnosti. V 50. rokoch 20. storočia spoločnosť už opäť zamestnáva viac ako 100 zamestnancov, ktorí obnovujú výrobu špirálových vrtákov.

1964 – zamestnanie Dr. Jörga Gühringa v spoločnosti

Dr. Jörg Gühring, vnuk zakladateľa spoločnosti p. Gottlieba Gühring, vstúpil do spoločnosti v r. 1964. V roku 1985 preberá vedenie spoločnosti až do svojej smrti v r. 2021.

Internacionalizácia v 70. rokoch 20. storočia

Medzinárodný rozvoj spoločnosti Gühring KG začína v roku 1973. V tomto roku spoločnosť otvára svoju prvú zahraničnú pobočku v Anglicku. V tomto roku sa tiež začínajú vyrábať prvé nástroje zo spekaného karbidu. Tieto nástroje sa rýchlo vyvinú na štandard pri náročných obrábacích prácach. Vďaka reznému materiálu, ktorým je spekaný karbid, a špeciálnej geometrii nástroja disponujú vysokou výkonnosťou a zabezpečujú výrobu nadpriemerne presných otvorov.

Prvý krok smerom do zámoria uskutočňuje spoločnosť Gühring v roku 1978 otvorením národnej spoločnosti v USA. Tak dokáže spoločnosť relatívne skoro ponúkať svoju celosvetovú prítomnosť na poskytovanie servisu, a tým zabezpečovať veľkú spokojnosť zákazníkov.

Vynálezca moderných povrchových úprav

V roku 1981 vyvíja spol. Gühring svoj prvý špirálový vrták s TiN povrchovou úpravou – ide o míľnik v technológii obrábania. Na začiatku boli tieto nástroje posmešne označované za marketingový ťah, už čoskoro sa však stali udávajúcim štandardom celého odvetvia. Nástroje s povrchovou úpravou výrazne znižujú výrobné náklady. Medzičasom už zvýšenia trvanlivosti reznej hrany okolo faktoru dva či tri nie sú žiadnou zvláštnosťou.

2000 – zamestnanie Olivera Gühringa v spoločnosti

V roku 2000 začal v spoločnosti pôsobiť Oliver Gühring, pravnuk zakladateľa spoločnosti a syn Dr. Jörga Gühringa. Dnes zastáva funkciu riaditeľa spoločnosti pre predaj a marketing. Už po štyri generácie je tak spoločnosť Gühring v rodinnom vlastníctve. Náš obchodný úspech je definovaný našou blízkosťou k trhu aj zákazníkom. Dlhodobú tvorbu hodnôt a rýchlu reakcieschopnosť dosahujeme stredne veľkými štruktúrami a plošnou hierarchiou.

Inovátor v odvetví ľahkých konštrukcií

Okrem toho vstúpila spol. Gühring relatívne skoro do segmentu pokrokových technológií, ako sú napr. ľahké konštrukcie alebo elektromobilita. Výrobu nástrojov vybavených PKD a CBN spoločnosť zahájila už pred 30 rokmi. V časoch neustále sa meniacich technológií a nových materiálov zostáva spol. Gühring so širokým zastúpením na trhu a vlastným oddelením výskumu a vývoju na čele.

Spol. Gühring aj najpredávanejší výrobca nástrojov

Za jedno storočie sa spol. Gühring vyvinula z rodinnej firmy na globálneho hráča. Vďaka pobočkám na všetkých kontinentoch a produktom v popredných odvetviach našej doby dosiahla spoločnosť v roku 2017 celkový obrat v hodnote 1 040 miliónov eur a v Nemecku obrat 415 miliónov eur. Vďaka rastu takmer desať percent sa tým spol. Gühring nachádza výrazne nad nemeckým priemerom v odvetví.

Oliver Gühring preberá predstavenstvo spoločnosti

Ako vlastník spoločnosti a výkonný riaditeľ pre oblasť marketingu a predaja, preberá v roku 2021 predstavenstvo spoločnosti Gühring KG.

Ocenenia a certifikáty

Za vynikajúce dodávateľské služby bola spol. Gühring ako prvý výrobca nástrojov ocenená vyznamenaním VW Group Award. Naše skvelé služby dokazuje aj množstvo ďalších ocenení od nanajvýš spokojných zákazníkov, akými sú napr. spol. John Deere, General Motors, Caterpillar, British Aerospace, MTU Mníchov a skupina Schaeffler.

Award

BBAC Suppl. Day

Award

General Motors

Award

VW Group

Award

Schaffler Group

Award

John Deere

Award

Integration

Či už pri obrábaní, nanášaní povrchovej úpravy alebo obnove: Riešenia značky Gühring sa vždy týkajú znižovania potrieb a súčasného zlepšovania výkonu. Predpokladom týchto úspechov je vysoká priorita, ktorú spol. Gühring pripisuje kvalita svojich produktov a servisných služieb. Preto je spol. Gühring certifikovaná v súlade s:

certifikáciou
ISO 9001 Systém manažérstva kvality
VDA 6.4 Riadenie kvality v automobilovom priemysle
ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
ISO 50001 Systém energetického manažérstva
ISO 45001 Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Certifikát AEO Oprávnený hospodársky subjekt

Okrem toho sme absolvovali audit v súlade s: VDA 6.1; TS 16949; EFQM; leteckou dopravou.

Certifikáty si môžete stiahnuť ako súbory PDF tu.

Inovácie

Inovácia na základe tradícií

Reťazec tvorby hodnôt

Všetko z jednej ruky

Pracovné príležitosti

Vaše pracovné príležitosti v spol. Gühring