Tool Management
HOME » SERVICE » Tool Management

Správa nástrojov

Viac ako iba správa nástrojov

Spol. Gühring nie je len jedným z popredných výrobcov rotačných nástrojov na obrábanie kovov, k nášmu pevnému repertoáru patrí aj správa nástrojov. Či už hardvér vo forme našich systémov výdaja nástrojov, správa nástrojov na báze IT prostredníctvom softvéru správy nástrojov Gühring (GTMS) alebo logistika a rozsiahle služby – spol. Gühring z vášho nástroja vyťaží ešte viac.

Na stiahnutie/odkazy

Správa nástrojov
 

YouTube

Otvorením príspevku súhlasíte s ochranou údajov spoločnosti YouTube.
Dozvedieť sa viac

Načítať mapu

Zobrazenie spotreby a stavu nástrojov v reálnom čase pomocou systémov výdaja nástrojov značky Gühring

YouTube

Otvorením príspevku súhlasíte s ochranou údajov spoločnosti YouTube.
Dozvedieť sa viac

Načítať mapu

Prednosti nového GTMS:

Klasická výroba prechádza výraznými zmenami: Cieľom konceptu Industry 4.0 je prepojenie priemyselnej výroby s komunikačnými a informačnými technológiami, čo má zlepšiť produktivitu a flexibilitu. V rámci služby správy nástrojov poskytuje Gühring svojim zákazníkom potrebné údaje na transparentný proces obrábania a optimalizuje ho.

Softvér správy nástrojov Gühring pritom tvorí kľúčovú zložku správy nástrojov. Novo naprogramovaný GTMS je doplnený o systémy výdaja nástrojov značky Gühring v prepracovanom a používateľsky príjemnom dizajne.

Používateľsky prispôsobený/individualizovateľný informačný panel

 • Individuálne prispôsobiteľná pracovná oblasť
 • Priame otváranie často používaných modulov
 • Vyhodnocovanie naživo
 • Veľmi príjemné používateľské prostredie

Rozsiahle plánovacie nástroje na správu nástrojov

 • Interný manažment správ s nástrojom na komentovanie a dosledovateľnosť
 • Správa konštrukčných dielov s porovnaním požadovaných a skutočných výrobných počtov alebo nákladov
 • Kusovníky s prehľadom použitia alebo dostupnosťou
 • Snímanie údajov opotrebovania na optimalizáciu procesov
 • Zaznamenávanie časov používania
 • Správa skúšobných nástrojov
 • Kontrola príjmu tovaru podľa stanovených kritérií

Správa sériových čísel

 • Správa individuálnych nástrojov zadaním sériových čísel
 • Trvalé a presné zobrazovanie miesta používania nástrojov
 • Dokumentácia kompletného životného cyklu nástroja a možnosť jeho vyhodnotenia na účely analýzy a optimalizácie

Správa strojov a podávanie správ

 • Zobrazovanie strojového parku
 • Dokumentácia porúch
 • Plánovanie/riadenie opatrení
 • Údržbové plány pre systém vydávania nástrojov
 • Prehľad časov výpadkov/nákladov výpadkov
 • Individualizovateľné vyhodnocovanie naživo
 • Nové grafické možnosti obnovy – aj v reaktívnom dizajne

Konceptové moduly

Koncepty správy nástrojov Gühring sú dimenzované na základe požiadaviek zákazníka. Dlhoročné skúsenosti so správou nástrojov a technológiami, ako aj profesionálne zaobchádzanie s pracovnými procesmi a údajmi zákazníkov tvoria optimálny základ spoľahlivej a individuálnej spolupráce so spol. Gühring ako partnerom. Inteligentná správa nástrojov je rozdelená do nasledujúcich konceptových modulov:

GTMS
Moderný a praktický softvér značky Gühring je motorom správy nástrojov.

Rozhrania
GTMS sa pomocou rozhraní spája so všetkými systémami ERP/PPS, CAD a IT. Spravovať a riadiť tak možno aj logistické systémy ako paternostrové alebo kyvadlové systémy.

Logistika
V prípade potreby za vás systém GTMS vybaví návrhy objednávok a skoordinuje dodací a dobrusovací servis.

Identifikácia
Prihlasovanie prebieha voliteľne cez čiarový kód, kód PIN, RFID alebo biometrické údaje.

Služba
Vďaka koordinovanej službe dodávania a dobrusovania budú všetky pre výrobu potrebné pracovné materiály a nástroje poskytnuté včas a podľa potreby.

Online komunikácia
Systém GTMS umožňuje odosielanie a prijímanie údajov pomocou intranetu a internetu, webových aplikácií pre tablety, smartfóny a počítače.

Integrácia
Integráciou softvéru do existujúcej infraštruktúry zákazníka tento podporuje všetky relevantné procesy správy nástrojov.

Automaty
Multiplexné systémy výdaja nástrojov ponúkajú riešenia pre rôzne aplikačné oblasti a bezpečnostné úrovne.

Softvér správy nástrojov Gühring

Flexibilný.
Profesionálny.
Dlhodobý.

Softvér správy nástrojov Gühring pokrýva skryté náklady a pozdvihuje váš automatický výdaj nástrojov na novú úroveň.

GTMS: INTEGROVANÁ INTELIGENCIA NA SPRÁVU NÁSTROJOV

Na ovládanie, resp. obsluhu jeho automatických systémov výdaja nástrojov TM 326, TM 426 a TM 526, vyvinula spol. Gühring softvér správy nástrojov GTMS. Cieľom je zorganizovať celé zásobovanie nástrojmi nákladovo čo najoptimálnejšie.

Vďaka rozsiahlym možnostiam softvéru GTMS sa zviditeľnia konkrétne možnosti úspory. Softvér správy nástrojov Gühring umožňuje trvalú kontrolu spotreby: Vďaka správam so všetkými údajmi o pohybe nástrojov budú náklady na nástroje transparentnejšie a správa nástrojov jednoduchšia. To sa dosahuje špecifickým priradením nákladov na nástroje do nákladových skupín, ako sú napríklad nákladové strediská. Analýza nástrojov typu ABC môže dodatočne vrhnúť svetlo na správu nástrojov.

Softvérom GTMS sa v prípade potreby automaticky aktivujú návrhy objednávok. Pritom dostane príslušný zamestnanec, oddelenie nákupu alebo oddelenie kontroly správu v prípade, ak dôjde k poklesu pod vopred definovaný stav zásob, alebo sa dodávateľovi priamo odošle automatická objednávka. Tým sa zabráni možnosti nedostatku nástrojov. Okrem toho možno automaticky snímať údaje o opotrebovaní, kontrolovať príjem tovaru alebo spravovať zákazky. Presné analýzy spotreby podľa rôznych kritérií, ako je napr. spotreba nástrojov na daný konštrukčný diel či stroj, prípadne na danú výrobnú oblasť, taktiež prispievajú k trvalo udržateľnej správe nástrojov, rovnako ako hodnotenie dodávateľov a kontrola termínov.

Pomocou GTMS a novo navrhnutých systémov výdaja nástrojov TM tak možno bezchybne dokumentovať všetky zásoby a odbery vašej správy nástrojov. Náš GTMS dokáže váš výdaj nástrojov ešte viac zefektívniť.

Digitálne služby

Objavte naše digitálne služby

Inovácie

Inovácia na základe tradícií

Reťazec tvorby hodnôt

Všetko z jednej ruky