HOME » E-Mobility by Gühring

E-mobilita v spoločnosti Gühring

zameraná na budúcnosť.trvalo udržateľná.mobilná.

Automobilový priemysel v premene: Alternatívne koncepcie pohonu ako elektromotor nasadzujú do agendy dodávateľov úplne nové úlohy obrábania. Výrobcovia nástrojov sú povinní vyrábať procesne bezpečné elektrokomponenty. Spoločnosť Gühring je už dnes schopná obrábať všetky trieskovo obrábané komponenty z hliníkových zliatin elektrovozidla. Okrem skríň elektromotorov a príslušných viek prevodoviek sa trieskovo obrábajú aj vedľajšie agregáty ako vane pre batérie alebo elektrické kompresory klimatizácie.

Výzvy budúcnosti jasne identifikované

Trvalá udržateľnosť, motory bez emisií a menšia závislosť od fosílnych palív:
Mobilita našej budúcnosti sa zmení. E-mobilita je centrálnou témou energetickej premeny, elektrovozidlá sú dôležitou súčasťou dopravnej premeny. Elektromotory pritom nachádzajú uplatnenie tak v hybridných vozidlách, ako aj v čisto elektricky poháňaných vozidlách.

Ako tradičný dodávateľ automobilového priemyslu sa spoločnosť Gühring už od začiatku elektrifikácie odvetvia zaoberá výzvami E-mobility. Od prvotného vybavenia a vybavenia novými nástrojmi cez obnovu nástrojov až po správu nástrojov zastupujeme kompetentné riešenia z jednej ruky.

Gühring prináša do obrábania skríň elektromotorov viac ako 40 rokov skúseností z oblasti PKD (polykryštalický diamant). Zároveň sa do obrábania elektrokomponentov integrujú najnovšie inovácie výrobkov. Spoločnosť Gühring sa tak plnou parou stará o to, aby sa témou E-mobility pre svojich zákazníkov zaoberala celistvo, z jednej ruky a globálne a stojí po boku automobilového priemyslu na celom svete ako kompetentný partner v sériovej výrobe elektropohonov. Vďaka stratégii širokého portfólia výrobkov je spoločnosť Gühring najlepšie pripravená na dynamicky prebiehajúcu technologickú premenu v automobilovom hnacom reťazci.

Downloads / Links

Kompletný nástrojový servis Gühring

Ideálny partner pre výrobu komponentov elektromotorov

100 % výrobná hĺbka

Spoločnosť Gühring pod svojou strechou zoskupuje všetky kompetencie potrebné na výrobu nástrojov. Tu sa formujú a implementujú trendy odvetvia obrábania kovov.

Vývoj trhu E-mobility

Trhový podiel rôznych hnacích systémov na globálnom odbyte

 

PKD/PCBN nástroje

Efektivita pre komplexné obrábacie práce

Vŕtacie nástroje

Vybrúsená technológia vrtákov

Frézovacie nástroje

Takmer nekonečná trvanlivosť