PKD Werkzeuge
Startseite » PCD-/PCBN-Tools

Nástroje s polykrystalickým diamantem/PCBN

Špičkové výrobky z oblasti nástrojů s polykrystalickým diamantem / PCBN

Plochá fréza PKD SMART CAP PF3000G

Čistota – procesní bezpečnost – ochrana proti opotřebení

 

Fréza PKD SMART CAP od značky Gühring umožňuje díky neobvyklým technickým detailům dosahovat maximální produktivity a energetické úspornosti při obrábění hliníku. Aditivně vyráběné řešení Smart Cap umožňuje definované odvádění třísek pro maximální procesní bezpečnost, optimalizovaný přívod chladiva a zajištění odpovídající ochrany vůči opotřebení pro základní těleso.

 

Gühring KG

INOVATIVNĚ A CHYTŘE

Aditivně vyráběná fréza PF3000G se Smart Cap

Přesný vrtací nástroj pro oblast automobilového průmyslu

OBRÁBĚNÍ HLAVY VÁLCŮ – POHON VENTILŮ

 

Obrábění kroužku ventilu a ventilového vedení je nákladově náročné třískové opracování hlavy válců. Ventily ovládají výměnu náplně otvíráním a zavíráním vstupních kanálů vzduchu a výstupních kanálů zplodin. Pro optimální utěsnění talíře ventilu na kroužku ventilového sedla je třeba dodržet přísné tolerance tvaru a polohy. Abrazivní materiál kromě toho způsobuje vysoké opotřebení. Náklady na nástroje jsou proto zpravidla velmi vysoké, stejně jako jsou dlouhé hlavní a vedlejší časy.

PŘESNÝ VRTACÍ NÁSTROJ PCBM SE SYSTÉMEM SMART SETTING SYSTEM GP 300

Systém GP 300 s odděleným upínáním WSP disponuje integrovaným jemným nastavením pro rychlé nastavení přesně broušených PCBN břitů s přesností na μm. Díky oddělenému upínání vyměnitelné břitové destičky a kazety není při výměně destiček nutné opakované nastavení kazety. Díky šestibřitému VHM výstružníku můžete při obrábění ventilového vedení pracovat s vysokými parametry řezu a zároveň dodržovat přísné tolerance. Při použití trojúhelníkové „T“ destičky se používá pouze jeden břit pro obrábění kroužku ventilu, zbývající břity jsou chráněné uvnitř nástroje.

 

Gühring KG

PŘESNĚ A JEDNODUŠE

Snížená náročnost nastavení při obrábění ventilů a vedení

PKD Bohrer

Přesný vrtací nástroj s polykrystalickým diamantem pro oblast automobilového průmyslu

SKŘÍŇ PŘEVODOVKY – HLAVNÍ TAŽENÝ VÝVRT

 

Finální obrábění takzvaných hlavních tažených vývrtů při obrábění skříně převodovky vyžaduje nástroje o průměru až 300 mm. Nástroje přitom mají mimořádně vysokou vlastní hmotnost přesahující 20 kg, která způsobuje vysoké zatížení vřetene stroje a vysoký klopný moment. Pokud se při třískovém obrábění hlavního taženého vývrtu použijí lehčí nástroje, má to pozitivní opad na přesnost obrábění a životnost vřetene stroje.

HMOTNOSTNĚ VYVÁŽENÝ PŘESNÝ VRTACÍ NÁSTROJ S POLYKRYSTALICKÝM DIAMANTEM

Pro dosažení maximální životnosti lze všechny břity navíc nastavit v radiálním a axiálním směru. Šikmé vodicí lišty PKD zajišťují optimální vedení a nepřerušovaný řez vrtáku s polykrystalickým diamantem. Díky šroubovaným, vyměnitelným kazetám lze osazení nového nástroje provést rychle a snadno.

 

Gühring KG

VELKÝ A LEHKÝ

Hmotnostně vyvážený přesný vrtací nástroj

PKD Bohrer

 

Gühring KG

SILNĚ A MODERNĚ

Obrábění moderních materiálů

KOMPRESNÍ FRÉZA S POLYKRYSTALICKÝM DIAMANTEM

Obrábění moderních kompozitních materiálů

 

Moderní vláknové kompozity se díky efektivitě, redukci hmotnosti, pevnosti nebo dynamice stále více uplatňují v celé řadě průmyslových aplikací. Při obrábění těchto materiálů je kladen velký důraz na kvalitu hran dílu. Typickými problémy s kvalitou jsou přitom přečnívající vlákna, delaminace, oddělování třísek a tepelná poškození. Pro zamezení těmto problémům musí být vzájemně optimalizovány geometrie nástrojů, řezný materiál, procesní parametry, chlazení a upnutí dílů. I u kombinací vláknových kompozitů, které lze obtížně třískově obrábět, lze vytvořit pomocí kompresní frézy čisté hrany bez vláken.

PKD Zahlen im Überblick

KNOW-HOW VÝROBCE

Obchodní oblast nástrojů s polykrystalickým diamantem a PCBN patří již po více než 40 let k hlavním oblastech kompetence tohoto švábského výrobce nástrojů.

SLUŽBY

Výrobou nástrojů však naše služby nekončí. Doprovodně můžete využít komplexních před- a poprodejních služeb jako např. Vybavení, Managementu nástrojů nebo Renovace nástrojů.

NA MÍRU VYTVOŘENÁ ŘEŠENÍ

95 % nástrojů s polykrystalickým diamantem/PCBN je koncipováno jako speciální nástroje v úzké spolupráci s našimi zákazníky.

JSME TU PRO VÁS

Jsme vám k dispozici v našem regionu, po celém světe a s plošným pokrytím. Na všech kontinentech, v téměř 50 zemích, ve více než 70 pobočkách.

Závody Gühring PKD/PCBN jsou vám k dispozici po celém světě

 

Weltkarte PKD Standorte

Gühring Online Academy – získejte hlubší vhled do světa Gühring PKD/PCBN

Společnost Gühring nabízí jako přední výrobce nástrojů digitální svět vzdělávání s obsáhlým školicím programem.

Poutavé, rozmanité učební formáty, které na jednu stranu zprostředkovávají základní znalosti, na druhou stranu ale také nejnovější informace o produktech, zajišťují atraktivitu celé nabídky vzdělávání. Příklady z praxe a interaktivní cvičení přibližují komplexní témata pomocí kvalitních videí, a animací. Nabídka je vám k dispozici nepřetržitě – můžete se dále vzdělávat, kdykoli jen chcete, a krok za krokem zvyšovat své kompetence.

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Komplexní díly, nové materiály

HOLLFELDER

…přesně …flexibilně …inovativně

LETECTVÍ

Maximální požadavky na nástroj a proces