HOME » Odvetvia » Výroba nástrojov a foriem

Výroba nástrojov a foriem

Výkon a procesná bezpečnosť kráľovskej triedy

Výroba foriem a zápustiek v automobilovom, spotrebnom, leteckom a elektrotechnickom priemysle neustále narastá. Firmy pôsobiace v odvetví výroby nástrojov dokazujú práve v tejto oblasti svoju veľkú flexibilitu a vyrábajú špeciálne výrobky, v prípade ktorých je nutné individuálne prispôsobenie príslušnej obrábacej úlohe.

Precíznosť, presnosť kontúr a procesná bezpečnosť sú pritom významnými požiadavkami výroby foriem a zápustiek. Presné nástroje Gühring vás v týchto kategóriách nenechajú v štichu.

Iba päť percent výrobných nákladov v tomto odvetví možno prisúdiť nástrojom – tie sú však zodpovedné za viac ako 90 percent ziskovosti výroby a kvality výrobkov.*

Rôzne nástroje spol. Gühring sú predurčené na plnenie požiadaviek výroby nástrojov a foriem, ako napr. rad RF 100: Vysokovýkonné stopkové frézy s nerovnomerným skrutkovaním na hrubovanie a obrusovanie s vysokým výkonom a maximálnou kvalitou do 48 HRC.

Práve v oblasti frézovania existuje celý rad ďalších špecializovaných nástrojov, ako sú HSC kopírovacie frézy na náročné 3D obrábanie až do 62 HRC v torusovom vyhotovení a vyhotovení s plným polomerom, prípadne GF 500 HSC kopírovacie frézy na 3D obrábanie foriem a zápustiek do 54 HRC v torusovom vyhotovení a vyhotovení s plným polomerom, polomerová tolerancia +/-0,01 mm.

V prípade závitov bodujú závitníky na presné obrábanie do 55 HRC z HSS-E-PM alebo 62 HRC z VHM, tvarovacie závitníky pre materiály do 1200 N/mm² alebo závitové frézy pre veľké závity v tvrdých materiáloch do 54 HRC.

Dobre pritom uplatníte celý rad vrtákov ExclusiveLine, ako je RT 100 T alebo VHM mikrovrták s vnútorným chladením pre otvory do 15xD v materiáloch do 44 HRC, ako aj delové vrtáky, ako je napr. GT 100 alebo vrtáky z nášho programu EB.

Ponuku dopĺňajú NC výstružníky z HSS-E pre materiály do 1000 N/mm alebo náš program HR 500, prípadne vysokovýkonné výstružníky na obrábanie nástrojových a tvrdených ocelí do 62 HRC s reznými hodnotami nad úrovňou cermetu.

*Zdroj: VDMA

Na stiahnutie/odkazy

Tools for the mould and die industry
 

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Frézovacie nástroje

Takmer nekonečná trvanlivosť

Delové vrtáky

Pre každú úlohu ten správny vrták

Závitové nástroje

Závity dokonalých tvarov